Annonsera i Karlstads studenttidning

Karlstads studenttidning är Karlstad studentkårs medlemstidning och når upp till 16 000 studenter och andra verksamma vid Karlstads universitet. Tidningen trycks i tabloid-format fyra gånger per läsår och har en klart definierade målgrupp, som ger er som annonsör en stor fördel ur annonssynpunkt.

Läs mer om våra olika format här

Boka din annons


Toppnyheter