Skriv en insändare

  Vill du skriva en debattartikel, krönika eller nyhetsartikel? Klicka här.

  Insändare och svar på insändare skickas antingen in via ovanstående formulär eller via redaktion@studenttidning.se. Skicka texten inklistrad direkt i mejlet, inte som bifogad text. Ett undantag är insändare med bilder där bilderna ska bifogas som jpg-filer i mejlet.

  Insändare bör inte vara längre än 3 400 tecken inklusive blanksteg för att få plats i papperstidningen. Undvik förkortningar och skriv ut ord som ”till exempel” i stället för förkortningen ”t.ex.”.

  I din insändare kan du med fördel utgå från egna upplevelser och inled och avsluta din insändare med att tydligt uttrycka din åsikt. Om du har ett konkret förslag som riktar sig till studentkår, universitet, kommun, politiker eller andra ska detta framgå tydligt.

  Underteckna din insändare med en eventuell signatur. Karlstads studenttidning behöver dock veta ditt namn, vad du studerar samt ha kontaktuppgifter till dig för att kunna kontrollera din identitet. Vi publicerar inte insändare som saknar kontaktuppgifter till skribenten.

  Karlstads studenttidning förbehåller sig rätten att neka publicering av olika skäl samt att korta och redigera insänt material. Allt material som skickas till Karlstads studenttidning lagras och tillgängliggörs i digitala arkiv. Den som sänder material till Karlstads studenttidning anses medge sådan lagring samt publicering i alla våra kanaler utan ersättning till dig som skribent. Förbehåll mot detta accepteras inte.

  Åsikter och insändare får inte innehålla förtal, personliga angrepp eller förolämpningar, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier, olovliga våldsskildringar eller pornografi, uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet, olovligt bruk av upphovsrättsskyddat material, svordomar eller obscena ord, kommersiella budskap eller reklam.

  Texterna ska följa Karlstads studenttidnings språkregler, som är lika som TT:s språkregler.

  Svar på insändare publiceras efter godkännande av ansvarig utgivare, som också kan söka upp personer och organisationer som insändare riktar sig till för att få svar.

  Toppnyheter