Skicka text till Karlstads studenttidning

Bidra till debatten och studentlivet i Karlstad genom att skicka texter till Karlstads studenttidning. Till oss kan du skicka såväl nyhetsartiklar som debattartiklar och personliga krönikor. Karlstads studenttidning förbehåller sig dock rätten att redigera inkommet material och avgöra vilka inkomna texter som publiceras och vilken rubrik texterna får vid publicering.

Alla inkomna texter och bilder lagras och tillgängliggörs i digitala arkiv. Den som sänder material anses medge sådan lagring samt publicering i tidningens alla publicistiska kanaler. Förbehåll mot detta accepteras inte.

Vill du skriva en insändare? Klicka här.

Textlängder för olika texttyper:

Krönika: 1 800 – 2 000 tecken inklusive blanksteg
Debatt – inlägg: 6 200 – 6 600 tecken inklusive blanksteg
Debatt – replik: 5 000 – 5 500 tecken inklusive blanksteg
Nyhetsartikel: maximalt 3 000 tecken inklusive blanksteg

    Toppnyheter