Publicistisk värdegrund i Karlstads studenttidning

Karlstads studenttidning är såväl till sin uppdragsgivare Karlstad Studentkår som till Karlstads universitet oberoende och oberoende gentemot partipolitiska organisationer och andra typer av rörelser och organisationer.

Här kan du läsa mer om det pressetiska regelverk som Karlstads studenttidning följer i sina publiceringar.

Oberoende

 • Karlstads studenttidning redaktion arbetar opartiskt och tar inte ställning partipolitiskt eller i andra frågor.
 • Karlstads studenttidnings journalistiska arbete är oberoende Karlstads till såväl Karlstad Studentkår som till Karlstads universitet. Karlstad Studentkår får ej påverka eller styra innehållet i Karlstads studenttidning. Karlstads studenttidnings ansvariga utgivare äger ensamt beslutsrätt i publicistiska beslut.
 • Det som publiceras i studenttidningens kanaler ska vara relevant, bygga på säkra källor och bekräftat från flera håll.
 • Information som enbart bygger på teorier, ställningstaganden eller gissningar har aldrig och kommer aldrig att publiceras i Karlstads studenttidning så länge dessa inte kan bekräftas av ett antal av varandra oberoende källor.
 • I Karlstads studenttidning vinklas inte nyheter eller perspektiv, och ställningstaganden sker inte på nyhetsplats. Karlstads studenttidning strävar efter att söka så många sidor som möjligt.
 • Är någon utsatt för granskning ska vederbörande få generöst med utrymme för att framföra sina bästa argument.
 • Krönikor, ledare, debattartiklar eller andra typer av personliga åsikter som presenteras i form av argumenterande texter där ställning tas för eller emot publiceras regelbundet under sektionerna krönikor och opinion. Detta material utmärker sig från det ordinarie på så sätt att de åsikter som förs fram i sådana inlägg speglar och framförs av den enskilde skribenten, inte Karlstads studenttidning.
 • Ledarartiklar som publiceras i Karlstads studenttidning speglar den officiella hållningen från Karlstads studenttidning, vilken präglas av partipolitiskt oberoende och att bringa ett studentperspektiv i frågor där studenter berörs. Ledare i Karlstads studenttidning skrivs av tidningens chefredaktör och syftar till att kommentera aktuella händelser som berör studenter.

Källhänvisningar

 • Karlstads studenttidning arbetar med originaljournalistik och söker i första hand efter egna nyheter genom att vara på plats vid nyhetshändelser. I de fall Karlstads studenttidning på egen hand inte kan rapportera om händelser ska källhänvisningen alltid vara tydlig så att det för läsaren framgår tydligt varifrån informationen som Karlstads studenttidning använder är hämtad från.
 • Om vi hämtar information eller citat från en annan källa än genom egna intervjuer eller fältarbete citerar vi tydligt och länkar till källan. Detta för att läsarna enkelt ska kunna hitta ursprungskällan och hitta mer information.
 • Vi citerar endast källor som vi bedömer är trovärdiga, antingen andra etablerade medier, myndighetshandlingar/dokument, forskningsrapporter från etablerade universitet eller personer som kan anses vara ämnesexperter etc. Utöver det gör vi naturligtvis intervjuer som tillför röster till vårt journalistiska innehåll, personer som kan bidra med vittnesmål, perspektiv eller åsikter.
 • Källskyddet är något Karlstads studenttidning tar på största allvar. Som tipsare kan du alltid vara trygg med att vi hanterar ditt tips med största försiktighet och att du alltid kan vara 100 procent anonym om du så önskar. Däremot vill Karlstads studenttidning veta vem du är för att kunna göra en korrekt bedömning av uppgifterna, även om vi låter dig vara anonym inför våra läsare. Karlstads studenttidning har utgivningsbevis hos Patent- och registreringsverket.

Intervjuer

 • Karlstads studenttidning föredrar att göra intervjuer ansikte mot ansikte eller per telefon. I undantagsfall gör vi intervjuer via mejl eller chatt.
 • Vi låter endast i undantagsfall en intervjuperson se frågorna i förväg. Däremot berättar vi gärna vilken typ av frågor eller vad anledningen till vår intervju är.
 • Vi intervjuar aldrig minderåriga utan målsmans tillstånd. Vi är visar alltid stor hänsyn när vi intervjuar personer som inte är medievana.
 • Vi betalar aldrig för en intervju.

Citat

 • Karlstads studenttidning strävar efter att citera ordagrant i möjligaste mån. Citat kan dock komma att redigeras för tydlighet och läsbarhet.
 • En intervjuperson kan, om de så begär det, få sina egna citat upplästa eller mejlade till sig före publicering. Vi låter endast i undantagsfall intervjupersoner läsa igenom artiklar innan publicering och vi lovar aldrig att en person som intervjuats får ändra i sina citat.
 • Vi använder anonyma källor om vi bedömer det som nödvändigt men strävar alltid efter att använda öppna källor.
 • Intervjupersoner tillåts inte ”godkänna” artiklar eller citat innan publicering. Den rätten förbehålls Karlstads studenttidning.

Rättelser

 • Karlstads studenttidning strävar efter att alltid vara transparent mot våra läsare. Har vi gjort fel rättar vi det.
 • Enklare faktauppgifter/stav- och korrfel rättar våra reportrar direkt.
 • Fel av en mer allvarlig karaktär kompletteras med ett förtydligande om att artikeln har rättats. Beslutet att ändra i redaktionellt innehåll tas endast av ansvarig utgivare.
 • Vår policy är att vi aldrig avpublicerar/drar tillbaka redaktionellt innehåll. Vi står för det vi publicerar och ingen utomstående part eller uppdragsgivare kan påverka det. Skulle vi däremot uppmärksammas på att redaktionellt innehåll bygger på felaktiga uppgifter kan vi ta ett beslut om att avpublicera. Beslut tas enbart av ansvarig utgivare.
 • Vår grundinställning är att berätta så mycket som möjligt om det vi vet. Ibland måste vi på grund av källskydd eller av andra skäl iaktta försiktighet vid till exempel namnpubliceringar eftersom den som det berör riskerar att utsättas för publicitetsskada.

Varuprover/inbjudningar

 • Karlstads studenttidnings redaktion kan beställa produkter (som böcker) eller varuprover, gå på pressvisningar och events, men aldrig mot löfte om att skriva om dem.
 • Vi betalar alltid om vi äter lunch med våra källor.
 • Alla varuprover, gåvor eller liknande som kommer in till redaktionen går till och beaktas av chefredaktör.

Toppnyheter