Om Karlstads studenttidning

Karlstads studenttidning är Karlstad Studentkårs studenttidning och ska utifrån ett studentperspektiv informera om och belysa frågor som berör Karlstad Studentkårs medlemmar i deras situation som studenter. Extra vikt ligger vid de frågor som under verksamhetsåret är aktuella för Karlstad Studentkår och det arbete som Karlstad Studentkår bedriver. Karlstads studenttidning ska vara en källa till kunskap och information för studenter vid Karlstads universitets och ska kvalitativt öka medlemsvärdet i Karlstad Studentkår.

Tidningen ägs och drivs på uppdrag av Karlstad Studentkår, men är redaktionellt obunden från såväl Karlstad Studentkår som Karlstads universitet.

Tidningen produceras av frivilligt engagerade och ideella studenter samt av en förtroendevald och deltidsarvoderad chefredaktör vald av kårfullmäktige i Karlstad Studentkår.

Karlstads studenttidning grundades 1967 som tidningen Klaraborgaren samtidigt som Karlstad studentkår grundades. 1998 lades Klaraborgaren ner och studenttidningen Citrus såg dagens ljus. 2008 bytte tidningen namn återigen, till Karlstads studenttidning. Sedan 2017 finns Karlstads studenttidning återigen i praktisk nätupplaga efter ett par års digital frånvaro.

Redaktion

Se alla skribenter i Karlstads studenttidning här.

Är du intresserad av att vara med och jobba ideellt med Karlstads studenttidning? Läs mer och skicka din intresseanmälan här.

Annonsera

Som enda tidning i Karlstad når Karlstads studenttidning ut till Karlstads studenter genom fyra olika plattformar. Att annonsera i våra kanaler är kostnadseffektivt och gör att du når ut till Karlstads studenter. Läs mer om att annonsera här.

Toppnyheter