×

Campus

Årets examenshögtid slog rekord

Den gångna helgens examenshögtid slår alla rekord: aldrig tidigare har så många glasäpplen delats ut till studenter som har tagit examen.

Höstens examenshögtid kom att bli rekordartad. Med 810 examinerade studenter på plats fick universitetet sätta in en extra ceremoni i Aula Magna för att kunna dela ut glasäpplen till alla examinerade studenter.

– Det är roligt att antal studenter på högtiden ökar varje år. Vi har ägnat mycket tid åt att göra högtiden speciell för besökarna, säger Helena Persson, konferenskoordinator och projektledare.

Universitetets examenshögtid anordnas två gånger per år och där studenter som har tagit examen erhåller ett glasäpple som bevis på sin examen vid universitetet. Under den gångna helgens examenshögtid deltog studenter som hade avlagt biomedicinsk analytikerexamen, högskoleexamen, högskoleingenjörsexamen, magisterexamen, masterexamen, receptarieexamen, socionomexamen, specialistsjuksköterskeexamen, civilekonomexamen, civilingenjörsexamen, kandidatexamen samt lärarexamen. För studenter som har avlagt sjuksköterskeexamen anordnas sjuksköterskornas examenshögtid i januari och juni varje år.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter