×

Campus

Årets nollning 2021

Inför nollningen har grundlig planering skett, detta för att kunna genomföra veckorna på ett säkert sätt och inom de restriktioner som finns. Eftersom man planerar långt innan, så vet man inte hur läget förändras efter vägen. Efter att ha pratat med olika föreningar så vet vi att arbetet inför nollningen har varit oviss. Kårens inblandning under dessa veckor skulle varit några planerade dagar, vilket inte skett. 

Universitetsstudierna är i fullgång och september har nått sitt slut. Starten av universitetet börjande i vanlig ordning med en nollning. Nollningens främsta mål är att föra samman människor, ge en trygghet och att ha kul. Samhället står dock fortfarande i en pandemi och där restriktioner fortfarande var i bruk under nollningens period, vilket kan ställa till problem. Likt som förra året har nollningen genomförts dock på ett säkert sätt, detta för att undvika spridning av viruset. 

Enligt några studenter som studenttidningen har pratat med, har uttryck att de tycker att nollningen var rolig och bra uppstyrt av föreningarna. De tyckte även att föreningarna har hållit sig bra till de restriktioner som har funnits. 

– ”Tyckte nollningen genomfördes på ett bra sätt, roligt och välkomnande!” Säger Amanda som var ”nolla” under årets nollning i CURA:s förening. 

Skapa en säker nollning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Efter en konversation med olika föreningar, större och mindre har det kommit fram att de följt de restriktioner som funnits och att allt blev bra helhet. Desto större förening, desto mer planering behövs. Studentföreningen LÄSK berättade att de hade planerat tre olika nollningsalternativ. En plan gällde ifall restriktionerna skulle släppa helt och hållet, en där restriktionerna fortfarande var kvar och till den sista där man skulle genomföra hela nollningen på distans. Under tiden när mer och mer information kom, blev det alternativ två som var mest relevant. Där nollningen skulle genomföras, dock med restriktioner. Föreningen hade med i huvudet att förändringar i schemat kunde ske på grund av restriktioner, vilket gjorde att när det väl hände så fungerade dessa bra. 

– ” Att vara en stor förening har sina utmaningar men vi har genom tydlig gruppindelning och ansvarstagande faddrar lyckats skapa en säker inspark.” Säger Vidar Ericson, ordförande och representerar studentföreningen LÄSK.

Enligt studentföreningen JFK har deras planering likt föreningen ovan, innehållit fler än en plan inför nollningen. Eftersom ändringar av kåren skedde, gjorde att JFK sattes i en svår sits och fick planera om några dagar helt och hållet. 

– ” Det har såklart varit lite ovisst med tanke på att vi inte visste vilka restriktionerna skulle vara när det väl var dags för inspark, men vi hade en plan A och en plan B för säkerhets skull.” Säger Wilma Landahl, evenemangsansvarig och representerar studentföreningen JFK.

Tittar vi på mindre föreningar har dessa något lättare att förhålla sig till restriktionerna än de ovan, även om det inte bröts mot några restriktioner i helhet. Studentföreningen Inferno är en relativt liten förening vilket gör att de kunde genomföra nollningen utan bekymmer. Trots ändringar i schemat kunde föreningen snabbt ändra om. 

– ” Planeringen för nollningen gick grymt bra, vi samarbetade bra i sexmästeriet och fick till en trygg nollning efter omständigheterna.” Säger Emma Brunander, sexmästare och representerar studentföreningen Inferno

Under nollningens två veckor skulle kåren ha ett ansvar för några dagar, bland annat flott-race, djur-fest och uppstyrda event på Borgmästarholmen. Under den andra dagen på nollningen skulle en efterfest placerad på Borgmästarholmen ske. Det skulle enligt en karta över området där den visade hur det skulle se ut, vart det fanns tydliga dansgolv och sitt-delar samt toaletter. Detta gjordes för att inte en stor mängd personer skulle samlas på samma ställe samtidigt. Från den information som gavs skulle det även ha funnits egna insläppstider för varje förening som man skulle hålla. Dock skedde inte detta, eventet blev något annat än tänkt och gränsen för en folksamling på max 600 personer bröts… Folksamlingen blev uppemot 2500, innan polisen kunde avbryta. Efter denna händelse valde kåren att avbryta de resterande planerade event. 

Total förvirring

När frågan om hur kåren hanterade saker under nollningen, fick vi flera intressanta svar från studenterna på Karlstads universitet. Från en anonym student fick vi reda på att denna kände att kåren var väldigt frånvarande under nollningen, speciellt efter det som skedde på Borgmästarholmen. 

– ”Detta moment hanterande de inte bra”, säger den anonyma studenten. 

Enligt studenten hade de fått en karta på hur området vid Borgmästarholmen skulle se ut, och att studenter bjöds in till en ”Corona säkert” event. Dagarna innan hade representanter ifrån kåren samt föreningarna gått runt och sålt medlemskap för studentkåren, samt marknadsfört sina event som skulle hållas under nollnings veckorna. För att delta på dessa event var ett medlemskap tvunget att visas upp. Efter att ha sett en karta över området och fått en inläppstid, kunde varje förening bege sig mot Borgmästarholmen, dock när de väl kom dit fanns inget. 

– Det finns inget, inga avdelningar, ingen som tittar på ”biljetten”, säger studenten.

Allt detta resulterade i att många föreningar står på området och förstår inte riktigt vad som har skett. Inget av det som utlovades fanns och de ansvariga i föreningarna försöker komma i kontakt med kåren. Efter konversation med kåren var det sagt att de skulle komma ut med högtalare, vilket aldrig gjordes.

– ”Det är total förvirring” säger studenten som avslut.

Dagen efter kom kritiken om händelsen, vilket gjorde att studenterna fick en del hårda ord mot sig. Är det studenterna som är att skylla? Studenterna blev lovade ett event som skulle hållas inom restriktionerna, vilket nu i efterhand inte skedde. Ifall en tydlig konversation mellan kåren och föreningarna hade funnits, där kåren kunde ha meddelat att eventet inte skulle bli av. Detta skulle ha gjort att studenterna i första hand inte begett sig till området. 

Roliga veckor

I övrigt har nollningen skett inom de restriktioner som funnits. Två veckor som är viktiga för de nya studenterna för att lära känna varandra och sin nya stad, Karlstad. Trots restriktioner och inställda event, har nollningen genomfört på ett roligt och bra sätt. 

– ”Nollningen har varit så rolig och det var bra uppstyrt av kaptener, faddrar och generaler. Finns inget som kunde gjorts annorlunda”. Säger Elin som var ”nolla” under nollningen CURA:s förening.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter