×

Campus

Bra start för nya juristprogrammet

Håkan Gustafsson är programledare för nystartade juristprogrammet vid Karlstads universitet. Foto: Johanna Nilsson
I mars förra året kom det efterlängtade beskedet från Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Karlstads universitet fick grönt ljus och Sveriges sjunde juristprogram kunde starta. Och hittills har responsen varit positiv. "Andra lärosäten har varit väldigt positiva och välkomnande till ytterligare ett juristprogram" säger Håkan Gustafsson, programledare.

Håkan Gustafsson, som är professor i rättslära och programledare för juristprogrammet, kom till Karlstads universitet 2014, strax efter det att processen med att starta juristprogrammet i Karlstad inletts. Att starta juristprogrammet på Karlstads universitet har varit ett stort arbete som genomgått en rad olika faser med både rekrytering och ansökan på över 500 sidor till UKÄ. Och i mars förra året stod det klart: grönt ljus för att starta juristprogrammet vid Karlstads universitet.

– Det var verkligen på håret. Vi fick trycka på alla knappar vi hade för att nå ut till allmänheten med information inför antagningen den 17 mars – och vi lyckades ju! Det var omkring 4 500 sökande – och det är ju fantastiskt kul, säger Håkan Gustafsson.

Responsen som kommit hittills har varit positiv och kommit från alla möjliga håll och kanter. Samtidigt betonar Håkan Gustafsson också studenternas roll:

– Alla har varit positiva och välkomnande till ytterligare ett juristprogram i Sverige. Hittills har vi inte fått någon negativ respons vilket jag tror beror mycket på det outsinliga behovet av jurister. Tidigare satt jag som ordförande för utbildningsnämnden i Göteborg, så studentinflytande är något jag värdesätter högt. Studenter måste känna att de kan  bidra till den miljö vi bygger upp i programmet.

Efter att den första terminen i programmet precis avslutats är Håkan Gustafsson nöjd över den start som programmet haft och den hjälp som Juridiska föreningen bidragit med och studenternas insats.

– Det är väldigt engagerade studenter. Juridiska föreningen har funnits där och ställt upp blixsnabbt när vi haft behov av hjälp. Med andra ord tycker jag som programledare att det har fungerat väldigt bra.

I jämförelse med andra juristprogram i Sverige tar juristprogrammet vid Karlstads universitet in ett mindre antal studenter, vilket man hoppas ska ge positiv effekt på studenternas studiemiljö.

– En av styrkorna med juristprogrammet i Karlstad är att klasserna här är mindre vilket gör att vi förmår att ta hand om studenterna. Vi har lättare att se var och en och ingen försvinner i mängden.

Något som också utmärker programmet i Karlstad är själva upplägget på programmet. På grund av den stora konkurrensen bland juristprogrammen i Sverige har man i Karlstad valt att lägga upp programmet annorlunda med hopp om att fler ska söka sig till Karlstad. Studenterna har på programmet vid Karlstads universitet möjlighet att gå in i fyra olika profilieringsspår, bland annat humanjuridik vilket är en helt ny inriktning bland juristprogrammen i Sverige.

– Profilieringsspåren är unikt för Karlstads universitet och en sak som gör att vi sticker ut. Även där har vi fått positiva kommentarer från de övriga lärosätena, som skulle vilja ha ett liknande upplägg, men som har svårt att lägga om på grund av sin storlek.

Även om juristprogrammet är ett av de yngsta programmen vid Karlstads universitet saknas inte visioner om hur programmet ska utvecklas i framtiden.

– Vår vision är att vi vill ge ett högkvalitativt juristprogram som är fullt jämförbart med program vid andra lärosätena, men som har större resurser. Vi skulle kunna ta in 300 studenter om det fanns lärare till, men det hänger på hur universitetet växer i framtiden. Det är däremot inte säkert att en framtidsvision måste innebära en stor expansion.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter