×

Campus

De föreslås leda Karlstad Studentkår nästa år

Sebastian Hasselström, Johan Heder, Tim Björk och Barsha Yilmaz föreslås leda Karlstad Studentkår under nästa läsår. Foto: Montage

På onsdagseftermiddagen avgörs vilka som ska leda Karlstad Studentkår under det kommande året.

Men vilka är de fyra personerna som har sökt och är föreslagna att gå i bräschen för den enade studentrösten i Karlstad?

Sebastian Hasselström. Foto: Privat

Uppdraget som ordförande har sökts av Sebastian Hasselström som är student på juristprogrammet och som har lång erfarenhet av Karlstad Studentkår. Däribland som ledamot för Moderata Studenter i kårfullmäktige, ledamot i kårstyrelsen samt tidigare organisationsansvarig. Sebastian Hasselström har även politiska uppdrag för Moderaterna i Karlstads kommun.

– Jag har varit engagerad i studentkåren på olika sätt under flera år och därför känns det väldigt roligt att valberedningen har valt att nominera mig till kårordförande för 2020/2021. Studentkåren har ett viktigt uppdrag att representera alla studenter på universitetet och det känns angeläget för mig att engagera mig i, säger Sebastian Hasselström.

Vad hoppas du kunna bidra med som ordförande?
– Jag hoppas kunna öka engagemanget inom studentkåren och arbeta nära studentföreningarna, som har en väldigt viktig roll i Karlstads studentliv. Samtidigt har studentkåren det formella och officiella uppdraget att sköta studentinflytandet enligt högskolelagen. Det finna alltså mycket att vinna på att samarbeta kring de här frågorna, säger Sebastian Hasselström.

Johan Heder. Foto: Denny Jansson/Arkivbild

Uppdraget som politisk sekreterare har sökts av Johan Heder som är student på juristprogrammet och som har lång erfarenhet av Karlstad Studentkår. Däribland som ledamot för Kristdemokratiska Studentförbundet i kårfullmäktige och ledamot i kårstyrelsen. Johan Heder har även politiska uppdrag för Kristdemokraterna i Karlstads kommun.

– Jag har sökt uppdraget då jag har en stark passion för studentinflytande. Studenternas röst är en som kan komma i skymundan men som är absolut kritisk för att maximera studenters möjlighet att ta examen. En studentkårs arbete är kritiskt för att se till att studenternas röst förs fram. Dels genom att bevaka utbildningarna så att deras kvalitet säkerställs, dels för att ge studenter de bästa förutsättningarna utanför lektionssalarna. Detta är ett arbete som jag vill vara en del av på Karlstads universitet., säger Johan Heder.

Vad hoppas du kunna bidra med som politisk sekreterare?
– Jag hoppas kunna bidra med min långa erfarenhet av föreningsarbete samt min passion för studentpolitik, säger Johan Heder.

Tim Björk. Foto: Privat

Uppdraget som utbildningspolitiskt ansvarig har sökts av Tim Björk som är student på förskollärarprogrammet och som har lång erfarenhet av Karlstads studentkår, däribland som ledamot för Utbildningslistan i kårfullmäktige. Tim Björk har även bakgrund som aktiv i Lärarförbundet Student i Karlstad.

– Jag sökte uppdraget på grund av att jag tycker om att engagera mig och förbättra utbildningssituationen för andra. Jag alltid tyckt att det är roligt och givande när det jag gör kan underlätta och förbättra för andra människor. Under året har jag fått träffa och umgås med många andra engagerade människor, både genom studentkåren och genom Lärarförbundet. Dessa har motiverat mig till att jobba med utbildningsfrågor och det blev då naturligt att börja från Karlstad Studentkår, säger Tim Björk.

Vad hoppas du kunna bidra med som utbildningspolitiskt ansvarig?
– Två av de saker jag redan nu vet att jag vill titta närmare på är frågan kring utbildade VFU-handledare och antalet lärarledda timmar för olika utbildningar. För mig känns det självklart att studenter ska ha tillgång till bra lärare både när de praktiserar på den framtida arbetsplatsen, som när de har föreläsningar på universitetet, säger Tim Björk.

Barsha Yilmaz. Foto: Privat

Uppdrag som studiesocialt ansvarig har sökts av Barsha Yilmaz som är student på politices kandidatprogram och som har lång erfarenhet av Karlstad Studentkår. Däribland som ledamot i kårfullmäktige för Moderata Studenter samt projektledare för JPRO. Barsha Yilmaz har tidigare även varit vice ordförande för Röda Korsets ungdomsförbund.

– Jag älskar att planera och pyssla med projekt och evenemang! Jag sitter på en del idéer som jag hoppas kommer att bidra till att lyfta kårens roll i studentlivet, säger Barsha Yilmaz.

Vad hoppas du kunna bidra med som studiesocialt ansvarig?
– Min ambition är att ett medlemsskap i studentkåren ska vara mer än ett Mecenatkort och ett rabatthäfte som man får i början av terminen. Jag vill att kåren ska ta mer plats i det studiesociala livet genom en mer aktiv studentkår och det är till just denna tanke som jag i huvudsak vill bidra, säger Barsha Yilmaz.

Du är även föreslagen till uppdraget som vice ordförande av valberedningen, hur känns det?
– Det känns faktiskt väldigt bra! Jag vill verkligen vara med och lyfta kåren till nya höjder och som vice ordförande skulle jag ha en större chans till att få göra det, säger Barsha Yilmaz.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter