”Ett turbulent men roligt år”

Daniel Frisén sammanfattar sin tid som ordförande för Karlstad Studentkår som turbulent men rolig. "Det är en rolig arbetsplats" säger Daniel.

Läsåret som gått har för Daniels del handlat om att ge kårverksamheten så bra förutsättningar som möjligt för att fortsätta utvecklas. Ett sätt att göra det på enligt honom är att bättre hjälpa studenter se värdet i att vara kårmedlemmar.

– För att nå dit måste vi dels prata med de studenter som redan är medlemmar, och dels måste vi också prata med dem som inte är medlemmar i nuläget. Det är ett stort arbete som kommer att ta tid, säger Daniel.

Två huvudfrågor
När Daniel tillträdde som ordförande var två av hans huvudfrågor att förbättra universitetets trådlösa internet och att försöka ordna fram ännu fler studieplatser. Han berättar att när det gäller den trådlösa uppkopplingen så har det gjorts mätningar och undersökningar och det ska gå åt rätt håll.

Även när det gäller fler studieplatser tror han att man kan ha funnit en lösning. Det finns bland annat planer på att renoveringar av korridorer ska ge ett större utrymme som kan användas som studieplatser.

– Den trådlösa uppkopplingen håller på att förbättras. Det ligger inte bara i vårt intresse att det ska fungera, utan även i universitetets. När det gäller fler studieplatser så har vi kommit rätt långt i planeringsarbetet.

Vill göra mer
Daniel berättar också att det är mycket som behöver göras både från hans och kårens sida för att ta ytterligare kliv i utvecklingen, men menar samtidigt att de kommit en bra bit på vägen. Enligt honom är det som ordförande svårt att alltid få tiden att räcka till. Bland annat är det många viljor som ska samsas.

– Vi har haft bra samarbeten med både studenter och föreningar hela året. Och det har också varit något bland det roligaste. Men det klart att föra alla dessa viljor samman är något bland det svåraste man stöter på i arbetet som ordförande.

Även om Daniel är ganska nöjd med sin tid som ordförande så påpekar han att han gärna hade velat hunnit med att uträtta ännu mer. Just nu sitter han och hans kollegor och planerar inför nästa år.

– Jag vill alltid göra mer. Tiden har dock inte riktigt funnits där. Men jag tycker vi har lagt en bra grund inför kommande årets arbete. Man får se det som att det är de små sakerna som gör den stora bilden.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter