×

Campus

Flera nya utbildningar att söka inför hösten

Foto: Denny Jansson
I höst startar flera nya program vid Karlstads universitet. Bland annat för läkemedelsanalys, verksamhetsintegrerat grundlärarprogram samt ett musikproduktionsprogram vid musikhögskolan Ingesund.

Ett av programmen som är nytt i höst är ett verksamhetsintegrerat grundlärarprogram. Studenter vid programmet kommer att studera 75 procent och jobba 50 procent samtidigt som studenten får lön under sin studietid. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och pågår i elva terminer.

Värmlandsregionen har behov av att rekrytera fler lärare och därför har Karlstads universitet val att satsa på ytterligare ett lärarprogram för att nå ut till en ny målgrupp. Perfekt för dig som vill studera och jobba samtidigt.

Ett annat program som har sitt startar i höst är kandidatprogrammet för läkemedelsanalys i kemi. Karlstads studenttidning har haft kontakt med Maria Rova som är universitetslektor och programansvarig för det nya programmet.

– Vi har lång erfarenhet av att undervisa studenter i kemi inom exempelvis utbildningsprogram för biomedicinska analytiker, receptarier och civilingenjörer i kemiteknik. Efter förfrågan från industrin bestämde vi oss för att satsa på ett kemiprogram med inriktning mot läkemedelsanalys. Vi har bra förutsättningar att ge en sådan utbildning då vi har internationellt framstående forskning inom läkemedelsanalys och nära samarbete med läkemedelsindustrin.

Maria menar att programmet bjuder på en spetskompetens som är eftertraktad på arbetsmarknaden:

– Programmet ger både en spetskompetens och en bredd, det ger goda grunder inom de flesta av kemins områden och därmed bra förutsättningar för att kunna arbeta överallt där kunskaper i kemi behövs. Och det finns jobb, arbetsmarknaden för kemister är generellt sett bra och speciellt för den som har goda kunskaper i kemisk analys. Det finns ett stort behov av personal med sådan kompetens både inom läkemedelsindustrin och inom annan kemisk verksamhet.

– Vi hoppas att nu att ni studenter ska hitta till den här utbildningen och upptäcka hur spännande det är med kemi. Kunskaper i kemi är användbara inom många olika områden. Några exempel är hur vi ska kunna minska vår miljöpåverkan och hur vi kan förbättra vår hälsa. Vi står inför många utmaningar där kemister behövs. Med den här utbildningen blir du väl rustad att ta dig an dessa.

I höst startar även en ny utbildning vid Musikhögskolan Ingesund med titeln Musikproduktionsprogrammet som omfattar 120 högskolepoäng. Utbildningen ger en konstnärlig högskoleexamen i huvudområdet musik. Det nya programmet riktar sig till den som vill jobba som musikproducent och låtskrivare inom musikindustrin med inriktning mot den kommersiella musikmarknaden.

– Utbildningen är tydligt förankrad i dagens musikbransch och studenterna får skriva musik och skapa musikproduktioner tillsammans med andra, samt driva och genomföra olika projekt från skapande till lansering, säger Christina Knowles, kommunikatör på fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter