×

Campus

Föreslår att studentkåren ska HBTQ-certifieras

Prideflagga
Foto: Pixabay
I en motion till Karlstad Studentkårs fullmäktige föreslås att organisationen ska ta sikte på att bli HBTQ-certifierade.
Fakta: HBTQ-certifiering

Hbtq-certifieringen är en process där en verksamhet med stöd av RFSL påbörjar, eller förstärker, ett strategiskt arbete med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett hbtq-kompetent bemötande.

Certifieringen leds av en utbildare från RFSL, bedrivs utifrån normkritiska perspektiv och genomförs under ca 5 månader. De anställda i verksamheten genomgår en utbildning och är delaktiga i ett utvecklingsarbete som omfattar en verksamhetsanalys samt formulering av mål och insatser. Processen resulterar i en handlingsplan för tre år framöver, vilket också är den tiden som hbtq certifikatet gäller.

Källa: RFSL

Motionsskrivaren skriver i sin motion till kårfullmäktige att ”Karlstad Studentkår ska vara ett föredöme när det kommer till att jobba med jämställdhet och HBTQ-frågor”. Motionsskrivaren menar att en certifiering bland annat gör att studentkåren blir ett föredöme för universitetet och bidrar till att förbättra arbetsmiljön och bemötandet gentemot studenter.

Kårstyrelsen, som behandlat motionen, ställer sig positiv till motionen att Karlstad Studentkår ska HBTQ-certifieras och menar att det är en viktig del i arbetet med att ge alla studenter ett gott bemötande och ha en så inkluderande arbetsmiljö som möjligt.

Studentkårens fullmäktige, som fattar beslut om motionen under onsdagskvällen, föreslås därför av kårstyrelsen att bifall motionen.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter