×

Campus

Fortsatt bra ekonomiskt läge för universitetet

Foto: Linn Malmén
Det ekonomiska uppsvinget fortsätter för Karlstads universitet. Utfallet efter årets åtta första månader visar ett överskott på 36,4 miljoner kronor.

Som Karlstads studenttidning berättat tidigare råder goda ekonomiska tider för Karlstads universitet. Helårsprognosen pekar just nu mot ett överskott på 23,6 miljoner kronor mot det budgeterade helårsresultatet på noll kronor för hela 2018.

– Vi har en stabil ekonomi och det, liksom att vi ökar vår externa finansiering, är positivt. En av våra största utmaningar inför framtiden är att vi klarar av att rekrytera högkompetenta medarbetare. Ökad extern finansiering och rekrytering hänger intimt samman och är även viktigt för kvaliteten på våra utbildningar, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

Bakgrunden till att helårsprognosen pekar mot ett överskott på 23,6 miljoner kronor är ökade anslag och externa intäkter i kombination med att lärosätets kostnader inte ökat i samma utsträckning. Samtidigt är personalkostnaderna lägre än budgeterat under årets första åtta månader, enligt ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter