×

Campus

Fortsatt distansstudier till vårterminen

Foto: Pressbild


Som konsekvens av ökad smittspridning i Sverige, tvingas Karlstads universitet att ställa om igen. Efter ett rektorsbeslut i december kommer nästan all undervisning och examination ske på distans. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) påverkas inte av beslutet om distansform.

– För att kunna planera för nästa termin behöver vi ta det här beslutet nu, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet. Jag hoppas att alla studenter och medarbetare kan hålla i och hålla ut ett tag till. 

Alla examinationer som skrivs innan terminsstart bedöms av säkerhetschefen Jan Gambring. Mellan 5 och 12 januari kommer fler än 20 salstentamen att skrivas på Karlstads universitet.

Universitetsbiblioteket stängs ner fram till trettonhelgen. Därefter kommer ny information kring bibliotekets öppettider.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter