×

Campus

”Vad kan jag göra om mina tentasvar blivit felaktigt bedömda?”

Foto: Arkivfoto Karlstad Studentkår
I varje nummer av Karlstads studenttidning svarar Karlstad Studentkår på studenters studierelaterade frågor.

Vad kan jag göra om jag tycker att ett av mina tentasvar blivit felaktigt bedömt?

Juval Pruitt, studentombud, svarar:

– Om du anser att bedömningen av din examination är felaktig, kan du lämna in en begäran om omprövning. Det innebär att samma examinator tittar på din examination igen och gör en ny bedömning utifrån din motivering. På kau.se finner du blankett för detta.

Hur arbetar Karlstad Studentkår för att påverka den lokala politiken inför valet i höst?

Daniel Frisén, ordförande, svarar:

– Karlstad Studentkår arbetar aktivt med att göra Karlstad till en bättre studentstad. Frågor som bostad och exempelvis kollektivtrafik är viktiga. Ett exempel på hur vi jobbar är att vi ingår i en grupp tillsammans med Karlstads universitet och Karlstads kommun som jobbar med att göra Karlstad till Sveriges bästa studentstad till 2020.

Varför ska man som student besvara kursutvärderingarna efter avslutad kurs?

Tilda Aronsson, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar, svarar:

– Det här är viktigt! Om läraren får in så många svar på kursvärderingar som möjligt så signalerar det både att studenterna bryr sig om t.ex. pedagogiskt upplägg och läraren kan dra slutsatser om vad gruppen som helhet tycker. Så: bidra till utveckling genom ditt studentinflytande!

Hur går man till väga om man vill starta upp en ny studentförening i Karlstad?

Tobias Svensson, vice ordförande med studiesocialt ansvar, svarar:

– En ny studentförening behöver framförallt stadgar, en styrelse och ett namn – till att börja med. Kontakta mig på studiesocialt@karlstadstudentkar.se så hjälper jag er!

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter