×

Campus

Gott betyg till juristutbildning efter granskning

Foto: Denny Jansson

Ämnena juridik, skatterätt och rättsvetenskap håller hög kvalitet. Det konstateras i den utvärdering som har gjorts inom ramen för Treklöversamarbetet mellan Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet under våren.

Samtidigt menas att juristprogrammets inriktning mot skatterätt har goda förutsättningar att bli ledande i landet.

På tisdagen presenterades slutrapporten för kluster nio inom Treklöversamarbetet, en granskning som har omfattat ämnena juridik, skatterätt och rättsvetenskap. Som Karlstads studenttidning berättade tidigare i år är kvalitetsgranskningen en del av ett samarbete där de tre ingående lärosätena granskar sådana utbildningar som inte granskas av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

I slutrapporten konstaterar bedömargruppen, bestående av forskare, lärare och studentrepresentanter från de tre lärosätena, att de granskade ämnena vid Karlstads universitet håller hög kvalitet. Man konstaterar att juristutbildningen är relativt ny vid Karlstads universitet, men att det finns stark kompetens för samverkan med det omgivande samhället samt ett genomtänkt och välstrukturerat förhållningssätt till skriftlig färdighetsträning.

Bedömargruppen konstaterar även att ämnet skatterätt håller hög kvalitet, har hög grad av samverkan samt präglas av en hög metodologisk medvetenhet. Vidare menas att juristprogrammet vid Karlstads universitet har goda förutsättningar att bli nationellt ledande just med sin fördjupning inom skatterätt.

– För Karlstads del är det positivt att så mycket redan är bra och lyfts fram som goda exempel. Det gäller till exempel skrivträningen för våra juriststudenter och möjligheterna för skatterätt att bli nationellt ledande. Vi behöver öka våra ansträngningar för att få en bättre balans mellan kvinnor och män bland lärarna. Internationalisering och forskningsetik är två andra områden vi behöver stärka. Nu har juridikämnet här i Karlstad utvärderats tre gånger under senare år: dels vid den nationella UKÄ-granskningen 2012, dels inför ansökan om juristutbildning 2016-17, dels nu – samtliga med gott utfall. Vi kan därför på goda grunder påstå att juridikutbildningen i Karlstad håller hög kvalitet. Det har vi kvitto på, säger Anders Hultqvist, utvärderingsansvarig och professor i juridik vid Karlstads universitet.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter