×

Campus

Gradvis återgång till undervisning på Campus i höst – ingen är gladare än oss!

Foto: Denny Jansson


Den 26 april 2021 gick Karlstads universitet ut med att de planerar för att stegvis återgå till campusstudier. Målet med detta beslut är att undervisningen för nybörjarstudenter på program ska ske på campus i höst. Anledningen till att man prioriterar nya studenter i första hand är på grund av att alla studenter ska få likvärdiga universitetsstudier. Beslutet innefattar också att moment som är avgörande för studenternas utveckling och de moment som endast går att genomföras på campus kommer att prioriteras. 

Studenter som inte har fått ta del av campus baserade studier på grund av den rådande pandemin kan komma att prioriteras från den åttonde november 2021. Detta innebär då att lärare kan planera in undervisning på campus för dessa studenter till den grad som är möjlig med hänsyn till rekommendationerna från regeringen och folkhälsomyndigheten. 

Det kvarstår dock beslut om att övrig undervisning och examinationer ska bedrivas på distans under höstterminen 2021. Universitetet väntar på säkerhetschefens, Jan Gambring, bedömning till om viss undervisning och examination kan bedrivas på campus. Dekanen för vardera fakultet kommer därefter besluta om vilka moment som ska prioriteras.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter