×

Campus

Högskoleprovet ställs in igen

Foto: Arkivbild

Under vårterminen ställdes högskoleprovet in på grund av Covid-19 och förra veckan kom beslutet att även ställa in höstens högskoleprov. Beslutet kom efter Universitets- och högskolerådet (UHR), tillsammans med de lärosäten som genomför proven, bedömt att det finns en stor risk för smittspridning av viruset. 

Den 17 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med att de uppmanar lärosäten och gymnasieskolor i Sverige att bedriva distansundervisning med orsak att minska spridningen av Covid-19. Under våren bedrevs all undervisning på universitet och högskolor på distans men hösten ser lite annorlunda ut då lärosätena kommer att kunna varva undervisning på campus med distansundervisning. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd kommer att gälla även i höst vilket innebär att det blir svårare att utföra högskoleprovet då man skulle behöva utöka antalet provlokaler och antalet provmedarbetare. 

Högskoleprovet är en möjlighet för många att komma in på högskoleutbildningar men i höst kommer denna möjlighet inte vara tillgänglig och beslutet kommer påverka många som förberett sig och hoppats på att få skriva provet. Orsaken till att man inte kan ta emot högskoleprovskrivare är på grund av att det genomförs under en dag, vid samma tidpunkt överallt vilket ökar risken för köbildning vid in- och ut passage och gör det svårare att hålla avstånd till varandra. 

Högskoleprovet skrivs vanligtvis en gång under hösten och en gång under våren. Det är ett urvalsprov som ger en extra chans, utöver betyget, att komma in på en högskoleutbildning. Enligt UHRs beräkning var det närmare 100 000 personer som ville utföra provet i höst och det var 70 000 personer som hade anmält sig till vårens högskoleprovet. Förra veckan gick Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, ut med att giltigheten för ett högskoleprovsresultat förlängs från fem år till åtta år. Beslutet om förlängningen ger fler möjlighet att kunna konkurrera om en högskoleplats men är däremot inte hjälp till dem som inte har skrivit provet. 

UHR planerar tillsammans med ansvariga universitet och högskolor att eventuellt införa två tillfällen att skriva högskoleprovet under våren 2021, där man som provdeltagare får chansen att skriva provet på ett av de två tillfällena. Vare sig det blir två provtillfällen under våren 2021 är ännu inte bestämt utan mer information om det kommer att komma längre fram under hösten. 

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter