×

Campus

Hot och trakasserier vanligt även i Karlstad

Foto: Karlstads universitet

Även vid Karlstads universitet har man märkt av en ökning av antalet hot och hatiska kommentarer mot studenter och anställda de senaste åren.

– Det förekommer fler fall i dag än vad det gjorde för fem, tio år sedan, säger Jan Gambring, säkerhetschef vid Karlstads universitet.

Under förra året hanterades 17 olika fall med incidenter där studenter vid Karlstads universitet eller utomstående hotat och trakasserat andra studenter och anställd personal vid universitetet.

– Generellt är situationen hos oss likt den som de flesta universitet och högskolor upplever, att hot och trakasserier ökar. Hos oss är det mest obehagliga situationer som förekommer där studenter uppträder på ett sätt som känns irrationellt och obehagligt. Det är inga direkta hot, men det skulle kunna utvecklas till hot, säger Jan Gambring, säkerhetschef vid Karlstads universitet.

Och fortsätter:

– Även om jag tycker att anställda och studenter hos oss är duktiga på att uppmärksamma märkliga beteenden upplever jag att det finns ett visst mörkertal.

Merparten av de fall som har varit aktuella på Karlstads universitet rör underkända studieresultat eller situationer där studenter av olika anledningar varit kritiska till universitetet.

– Det kan vara studenter som blivit underkända på en tenta eller att man anser sig ha fått fel vägledning eller hjälp med en uppgift. Det kan också vara studenter som av olika skäl inte får genomföra en tenta. I några få fall kan det röra sig om direkta hot, säger han.

På Göteborgs universitet är ett antal fall som rör incidenter med hot och trakasserier nu föremål för polisutredning, något som inte är fallet med något fall på Karlstads universitet.

– I nuläget har vi inget fall där polisen är direkt inkopplad, men det har förekommit tidigare, säger Jan Gambring.

Vad som ligger bakom det ökade antalet fall där studenter hotar och trakasserar andra studenter och personal är ännu inte helt klarlagt, men där Jan Gambring menar att det finns vissa orsaker som är mer framträdande än andra.

– I de flesta fall är det psykisk ohälsa som gör att studenter uppträder på ett märkligt sätt. Det finns också indikationer på att det i vissa fall kan vara drogrelaterat.

Hur agerar Karlstads universitet när studenter hotar eller trakasserar anställda och andra studenter?
– Om anställda eller studenter blir hotade eller utsatta för obehagliga situationer har vi en åtgärdsplan som innefattar ett antal olika verktyg. Den första åtgärden är att ha ett samtal med den utsatta personen tillsammans med dennes chef eller programansvarig för att göra en riskbedömning. I vissa fall tar vi också en underhandskontakt med polisen utan att göra en polisanmälan, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter