×

Campus

Inga anonyma tentor när universitetet går över till nya Ladok

Anette Eriksson är projektledare för införandet av nya Ladok på Karlstads universitet. Foto: Denny Jansson
I februari byter universitetet version av Ladok - det studieadministrativa systemet. Under en period kommer tentorna inte längre vara helt anonyma och en del tekniska problem är att räkna med.

Den 15 februari går Karlstads universitet över till den nya versionen av Ladok. Ladok, förkortning för lokalt ADB-baserat studiedokumentationssystem, är det studieadministrativa system som används vid svenska högskolor och universitet. Dagens system har använts sedan 1980-talet och arbetet med den nya versionen har pågått sedan 2013.

– Ladok används av nästan alla lärosäten i Sverige och den nuvarande versionen av Ladok börjar bli så gammal att det är dags att byta version i hela Sverige, säger Anette Eriksson, projektledare för införandet av nya Ladok på Karlstads universitet.

Redan i dag har ett tjugotal lärosäten runt om i landet gått över till den nya versionen av Ladok och det beräknas att alla landets lärosäten uppgraderat till det nya systemet först i slutet av året.

– För studenter handlar det delvis om att intyg som skrivs ut innan 15 februari kommer att ha en kortare giltighetstid och att de inte alls går att verifiera efter den 15 februari. Anmälan till tentamen kommer i vissa fall att vara lite kortare, men där kommer det att finnas mer information på tentamenssidorna.

Den nya versionen av Ladok är byggd med modern teknik och hela systemet kommer att digitaliseras.

– Lärare kommer att rapportera resultat digitalt och examinatorer att attestera resultat digitalt vilket kortar ner tiden du som student får vänta på resultatet.

Förutom att arbetarprocessen för personalen kommer att digitaliseras, kommer ett helt nytt studentgränssnitt att ersätta stora delar av ”Min Sida” samtidigt som också systemet blir nationellt.

– Det nya studentgränssnittet blir nationellt, så den som studerar vid flera lärosäten kommer att möta samma gränssnitt och funktioner oavsett lärosäte. Det gör att om man ändrar kontaktuppgifter i Karlstad kommer de nya uppgifterna att synas på alla lärosäten man som student studerar vid.

– Därför är det viktigt att man som student, när vi öppnar för nya Ladok under vecka nio, kollar och eventuellt uppdaterar sina kontaktuppgifter.

En tillfällig förändring för studenter kommer vara att tentorna under en period inte är anonyma, vilket varit fallet tidigare. Från och med 1 februari kommer det att skrivas personnummer och kurskod på skrivningsbladen istället för anonymitetskoden.

– Det beror på två saker. Inga anmälningar till tentor eller anmälningskoder kommer att konverteras över till den nya versionen av Ladok. Det innebär att lärarna inte kan rapportera resultat på anmälda studenter. En annan anledning är att vårt integrerade tentamenssystem måste anpassas till den nya versionen av Ladok vilket vi inte kan göra mitt under en tentamensperiod.

– För att resultatrapporteringen ska flyta på säkert och snabbt kom vi i samråd med Karlstad Studentkår fram till att vi gör ett uppehåll med anonymiserade tentor. Det blir lite lite halvanonymt ändå, eftersom personnummer kommer att ersätta anonymiseringskoderna under en period.

Just nu pågår intensiva förberedelser på olika delar av universitetet för att bytet till nya Ladok ska bli så smärtfritt som möjligt. Men Anette Eriksson varnar ändå för en del tekniska problem framöver:

– Vi vet av erfarenhet från andra lärosäten som gått över till nya Ladok att det kan bli lite problem här och där. Som student kommer man märka att systemet är stängt lite oftare än vad ”Min Sida” är idag och det beror på täta uppdateringar. Men det kommer självklart finnas information.

Övergången till nya Ladok sker under vecka nio och mer information kommer att publiceras på universitets hemsida, kau.se.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter