×

Campus

Karlstad med på högt värderad världsrankning

Foto: Linn Malmén

För första gången någonsin listas Karlstads universitet i den amerikanska tidskriften Times internationella universitetsrankning – Times Higher Education, THE.

– Det är en kvalitetsstämpel, säger prorektor Thomas Blom.

Av de 25.000 universitet och högskolor som finns runt om i världen rankar Times 1.400 lärosäten i 92 länder. Rankningen utgår från flera olika faktorer, däribland lärosätenas anseende, forskningens mängd och kvalitet samt antalet studenter och doktorsavhandlingar per lärare.

I toppen av rankningen hittas universitetet i Oxford följt av Caltech i Kalifornien och universitetet i Cambridge.

Karlstads universitet, som är med i rankningen för första gången, rankas i intervallet 801-1000. Bland de övriga svenska lärosätena som finns med i listan hittas Karolinska institutet på plats 41, Lunds universitet på plats 96, Uppsala universitet på plats 102 samt Stockholms universitet på plats 175.

– Att komma med i rankingen är i sig en kvalitetsstämpel. Av de olika kriterierna som utvärderats är citeringar den kategori där vi lyser starkast. Dock finns det ett antal olika listor som lägger fokus på olika kriterier som gör att placeringen varierar, men oavsett detta är det något som kommer alltmera och som vi således måste förhålla oss till, säger Thomas Blom, prorektor vid Karlstads universitet.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter