×

Campus

Karlstadsforskare bland de mest citerade forskarna i landet

Foto: Pressbild Karlstads universitet
Nio forskare från Karlstads universitet finns med bland forskarnamnen när landets 100 mest citerade forskare listas i en ny rankning.

Det är nyhetsmagasinet Fokus som har låtit lista landets 100 mest citerade forskare i olika ämnen, och där flera av forskarna som listas är verksamma vid Karlstads universitet.

Rankningen har sammanställts utifrån en sammanräkning av alla publikationer och citeringar från närmare 20 000 internationella, vetenskapliga tidskrifter under åren 2012 till 2015, och där citeringar har räknats till och med 2017. Beroende på hur artiklarna används av forskare i internationella tidskrifter genererar de olika artiklarna olika många poäng.

Nio av namnen på Fokus lista är verksamma i olika ämnen vid Karlstads universitet, däribland Åke Bergvall, som är professor i engelska, som listas på plats 28 i listan över forskare inom humaniora.

I listan för ämnet samhällsvetenskap listas Per Skålén, professor i företagsekonomi, på plats 70, Lillemor Lindwall, professor i omvårdnad, på plats 75, Margareta Friman, prorektor och professor i psykologi, på plats 88 samt Peter Magnusson, professor i företagsekonomi, på plats 98.

I listan för ämnena psykologi och pedagogik listas Niklas Gericke, professor i biologi, på plats 56 och Birgitta Bisholt, docent i omvårdnad, på plats 72.

I listan för ämnena matematik och teknik listas Martin Lind, lektor i matematik, på plats 58. I listan för ämnena miljövetenskap och grön biologi listas Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap, på plats 49.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter