×

Campus

Karlstadsforskning visas upp på Instagram

På kontot Kauresearch kan du följa forskning som bedrivs vid Karlstads universitet. Foto:
Som ett led i att stärka kopplingen mellan regionen och forskningen som bedrivs vid Karlstads universitet startade i september kontot "kauresearch" för att visa upp den forskning som bedrivs vid universitetet.

Det var tidigare i september som Karlstads universitet startade kontot Kauresearch för att visa upp den forskning som bedrivs vid universitetet – något som forskare vid lärosätet själva önskat tidigare. Tanken är att kunna visa upp forskningen och öka förståelsen och intresset för den forskning som bedrivs vid Karlstads universitet.

Hur har tankarna gått bland forskarna?
– Det är våra forskare som uttryckt önskemål om att hitta ett sätt att kommunicera verksamheten som inte är genom studier eller vetenskapliga artiklar i en kanal som fokuserar på att rekrytera studenter. De är stolta över sin forskning och tycker det är kul om forskningen blir mer känd både nationellt och internationellt samt att fler får ta del av den, säger Anders Åslund, kommunikatör vid Karlstads universitet.

Bland den verksamhet som hittills visats upp för intresserade följare på Instagram har forskning om socialt arbete, nordiska språk och om hur livsmedelsförpackningar kan bidra till att minska matavfall.

Anledningen till att universitetet valde just Instagram som kanal att visa upp sin forskning beror enligt Anders Åslund på att Instagram är en välkänd kanal bland såväl unga som gamla:

– Vi ville prata forskning i bilder och visa hur en forskares vardag faktiskt kan se ut. Det är säkert många som tänker sig ett laboratorium när man pratar forskning, men vad gör en teoretisk fysiker eller en forskare inom specialpedagogik hela dagarna då?

– Sedan är Instagram en minst sagt etablerad kanal, och möjligheterna att hitta intresserade följare är ganska stora.

Vilken respons har ni fått hittills?
– Just nu är vi fortfarande i uppstartsfasen och har som målsättning att utvärdera kring årsskiftet. Vi behöver fila lite på tonen och innehållet, men det gör vi från inlägg till inlägg för att känna efter.

För att hålla allmänintresset uppe håller man i inläggen en mera lättsam ton för att göra forskningen mer tillgänglig för intresserade.

– Vi har valt engelska som språk för att forskning sker ofta i en internationell kontext, och för att öppna för en bredare skara följare.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter