×

Campus

Klimatstrejken når Karlstads universitet

Foto: Andi Shamon


I slutet av november 2020 hittade studentrörelsen Klimatstudenterna till Karlstads universitet och bildade en förening under Karlstad Studentkår. Med en slagkraft bestående av engagerade studenter är den nystartade föreningen fast beslutna vid att göra handlingar av de fina orden ”att rädda världen”. 

En global strejk
Idag är en av två dagar på året då det anordnas en global klimatstrejk. Denna strejk satte även sina spår på Karlstads universitet tack vare klimatstudenterna som på ett smittsäkert sätt visade upp strejkens budskap. 

– ”Vi vill uppmana till handling”, säger Klimatstudenterna på Karlstads universitet.

I år är det en digital klimatstrejk på grund av rådande situation. Klimatstudenterna på Karlstads universitet visar upp sitt budskap genom plakat vid Karlstads universitets huvudentré. 

Daniel Vámos, Julia Bergmann och Laila Arnesson är tre av sex studenter som sitter i Klimatstudenternas styrelse i Karlstad. De studerar Miljö- och säkerhetsprogrammet vid Karlstads universitet och har även varit med och anordnat klimatstrejken idag.

22:a plats
Klimatstudenterna i Sverige har gjort en ranking på Sveriges lärosäten utifrån deras klimatarbe. Karlstads universitet hamnade på plats 22. Styrelsen i Karlstad vill att universitetet ska arbeta hårdare med klimatfrågan. Klimatstudenterna har nu fått en plats i miljösamordningsgruppen på Karlstads universitet. Tillsammans ska de utveckla universitetets miljöpolicy. 

– ”Vi ska jobba med universitet och inte mot”, säger de.

Ställer upp i Kårvalet 2021
I år ställer Klimatstudenterna upp i Kårvalet 2021 för att fortsätta driva klimat och miljöarbetet framåt på Karlstads universitet. De vill skapa medvetenhet bland studenterna på universitetet och hoppas på att studenterna aktivt hjälper till med klimatarbetet. 

Klimatstudenterna tipsar!
– Köp begagnad kurslitteratur
– Rösta i Kårvalet
– Källsortera på universitetet
– Sätt press på makthavare genom att gå med i Klimatstudenterna

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter