×

Campus

Lecab Plaza snart på marknaden för studenterna

Foto: Illustration, Mondo Arkitekter Foto:

Premiumboende bara några meter från universitetet, våren 2022 planeras de exklusiva studentlägenheterna stå klara. Takterrass, gym och studielounge är vad som väntar den som flyttar in.

Tidigare har studenttidningen rapporterat om förseningen av bygget av studentbostäderna. Efter att detaljplanen överklagats försenades byggstarten, utan förändringar vann till slut detaljplanen laga kraft och bygget startades sommaren 2020.

För NWT berättar Johan Svedlund, vd för Lecab, att han inom kort inleder förhandlingen med Hyresgästföreningen om hyresnivåerna för de nya lägenheterna. Han nämner även att de ganska snart kommer lägga ut dem på marknaden.

De nya bostäderna kommer bestå av två huskroppar med 7 respektive 13 våningar och byggs som nära-noll energibyggnad, vilket innebär en energieffektiv byggnad med en långsiktigt hållbar energiförsörjning. På taken kommer dessutom finnas solceller. De 259 lägenheterna fördelat över de två husen är både ettor och tvåor mellan 21-37 kvm. Man har satsat på ordentliga kök och en hög standard på badrummen.

Studenter väntas kunna flytta in i de nya studentbostäderna om ungefär ett halvår respektive lagom till höstterminen.

Foto: Illustration, Mondo Arkitekter

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter