×

Campus

Miljoner till nytt forskningsprojekt om genus och makt

Foto: Pressbild
Projektet "Kunder med förmåner" tilldelas 2,5 miljoner kronor för att skapa kunskap om arbetsmiljön i serviceorganisationer.

I det nya projektet ska forskarna undersöka hur ideal om kundorientering samverkar med olika strukturer i samhället och hur det påverkar arbetsmiljön inom servicebranschen. Den övergripande forskningsfrågan är hur makt och genus återspeglas i mötet mellan kund och anställd.

– Vi vill undersöka hur idealet för kundbemötandet kan bidra till att legitimera och understödja kunders sexuella trakasserier, men också hur det kan begränsa anställas möjlighet att agera. Vi kommer bland annat att intervjua anställda inom servicesektorn som utmärks av ett nära samspel mellan kunder, till exempel butiker och restauranger, berättar Anna Fyrberg Yngfalk, projektledare och universitetslektor i företagsekonomi vid Karlstads universitet.

Det nya forskningsprojektet genomförs vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, och tilldelas 2,5 miljoner kronor av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte. Projektet kommer att pågå i två år och leds av Anna Fyrberg Yngfalk som kommer att genomföra studien tillsammans med Markus Fellesson, docent i företagsekonomi samt forskare vid CTF.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter