×

Campus

Miljoner till nytt forskningsprojekt om ras och rasism

Foto: Pressbild Karlstads universitet
Projektet "Det svenska R-ordet" tilldelas 3,9 miljoner kronor för att studera användningen av termerna ras och rasism på internet och sociala medier.

I det nya forskningsprojektet ska forskarna Tobias Hübinette, docent i interkulturell didaktik, och Peter Wikström, doktor i engelska med språkvetenskaplig inriktning, undersöka hur begreppen ras och rasism används på internet, i samtal och debatter och i vilka olika former det sker.

Studien, som kommer att genomföras i form av olika delstudier på olika digitala plattformar, som Facebook, Twitter, Flashback samt i olika kommentarsfält, har tilldelats 3,9 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

– Förhoppningsvis ska vi kunna säga någonting om vad svensktalande egentligen menar när de använder sig av de här väldigt omstridda termerna som det närmast oavbrutet debatteras om. Frågor om ras är ju något som har blivit väldigt aktuellt i Sverige under de senaste 10 till 15 åren. De här frågorna har verkligen hamnat på den politiska agendan och kopplas till migration, integration, diskriminering, segregering och olika uttryck för rasism, säger Tobias Hübinette i ett pressmeddelande.

– Vi vill komma åt olika aspekter på hur ras och rasism förstås i olika kontexter där personer med olika bakgrunder använder de här begreppen. Det handlar exempelvis om vad användningen av begreppen ras och rasism får för konsekvenser i ett samtal och om det ges några definitioner av begreppen, säger Peter Wikström.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter