×

Campus

Mitt Kau underlättar för studenterna

Foto: Skärmdump Karlstads universitet

I höst samlas välkomstinformation, kursregistrering, schema, tentamensanmälan i samma tjänst när ”Mitt Kau” ersätter nuvarande ”Min sida”.

– Mitt Kau ska vara den primära platsen för studenterna att sköta de administrativa delarna av sin utbildning, säger projektledaren Sandra Berginge.

Sedan 2002 har studenter vid Karlstads universitet registrerat sig på kurser, anmält sig till tentor, publicerat anslag och hittat kursplaner och litteraturlistor genom tjänsterna ”Min sida” och kurstorget på universitetets hemsida.

I sommar går dock de välbesökta tjänsterna i graven efter att ha varit i bruk i drygt 18 år. I stället lanseras en ny administrativ tjänst som samlar flera funktioner och som ska göra den administrativa delen av studierna enklare.

– ”Mitt Kau” är en personlig digital tjänst för studenter vid Karlstads universitet som ersätter ”Min sida” och kurs- och programtorget. I ”Mitt Kau” utför studenterna administrativa uppgifter som rör deras studier, exempelvis att hitta utbildningens välkomstinformation och registrera sig på kurser, berättar projektledaren Sandra Berginge.

Behovet av en ny administrativ tjänst för studenter uppstod redan för flera år sedan, och man har under de senaste åren har genomfört både projekt och förstudier i arbetet med att ta fram en ny administrativ lösning.

– I studierna framkom att studenterna behöver få mer personligt anpassad information, särskilt när de är nya på universitetet, som är kopplad till var i processen de befinner sig under studietiden. Till exempel att nya studenter har behov av att samlat få veta vad de behöver göra och vad som är gjort, säger Sandra Berginge.

Och fortsätter:

– Vi har helt enkelt lyssnat på vår målgrupp, studenterna på Karlstads universitet. De har haft tydliga önskemål om funktionalitet och utseende. ”Min sida” hade exempelvis ett utseende som dels var omodernt och dels inte var responsivt för användning i olika plattformar. Det var dags att göra något åt det. ”Mitt Kau” ska skapa trygghet hos studenterna och en tydlighet i vad som ska utföras och vad som är utfört, så studenterna kan fokusera på sin utbildning.

Förutom ett helt nytt utseende kommer den nya administrativa tjänsten att gå lika bra att använda oavsett enhet.

– Då vår målgrupp i hög utsträckning använder sig av mobiltelefoner så har vi strävat efter att ”Mitt Kau” ska fungera lika bra i både mobil, platta och i datorn.

I ”Mitt Kau” kommer du som studerar vid Karlstads universitet från och med i höst att kunna registrera dig på dina kurser, anmäla dig till tentor samt ta del av välkomstinformation.

– Mycket av kommunikationen till studenterna kommer naturligtvis även i fortsättningen att ske i Canvas, det är ju universitetets lärplattform. ”Mitt KAU” blir ett utmärkt komplement till Canvas.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter