×

Campus

Nya regler stoppar särskilda skor under tentamen

Foto: Almir Cancarevic
Sedan en tid tillbaka pågår arbetet med att digitalisera salstentorna vid Karlstads universitet, något som krävt en översyn av tentamensreglerna. Nu kan Karlstads studenttidning berätta att det från och med i dag testas nya tentaregler för studenter som skriver digital tenta. De nya reglerna gör bland annat att den student som tänkt skriva sin digitala tenta iförd foppatofflor inte kommer att kunna skriva sin tenta.

För att följa med i den tekniska utvecklingen pågår sedan förra året ett arbete med att digitalisera skrivningen av salstentor vid Karlstads universitet. Sedan allt fler tentor har börjat att skrivas digitalt behövs nu nya regler för uppträdande i de nya tentasalarna som har tagits i bruk.

Att de digitala salstentorna kräver nya regler har bakgrund dels i att de tekniska förutsättningarna är annorlunda, dels att lokalerna är mindre och att man upptäckt vissa aspekter som behöver ses över inför det fortsatta arbetet med att digitalisera universitetets salstentor.

Framöver väntar därför en hel del förändringar för de studenter som ska skriva salstenta på Karlstads universitet. Från och med i dag, den första april, genomförs en provmånad med tillfälligt nya regler som bland annat inkluderar förbud mot blyertspennor och vissa ytterkläder i tentasalen.

– I dag, när det fortfarande är många tentor som skrivs på det gamla sättet, med blyertspenna för hand, fungerar dagens regler, men eftersom allt fler tentor nu blir digitala kan vi inte vänta längre, berättar Ulla Kroks, som är projektledare för de nya reglerna som ska testas under månaden, och fortsätter:

– Bland annat förbjuds blyertspennan eftersom den inte fyller någon funktion om man skriver på datorn. Vi förbjuder även foppatofflor i tentasalen eftersom det kan störa den viktiga tekniken som krävs för digitala tentor, säger Ulla Kroks.

Enligt Ulla Kroks har förslaget om de nya reglerna tagits emot väl:

– Jag tror det kommer att gå jättebra, ser vi någon student som kommer med foppatofflor på sig är det ju alltid väldigt enkelt att ta av sig foppatofflorna, det är ju liksom i deras funktion, säger Ulla Kroks.

Vid sidan av misstanke för störningar på tekniken menar Ulla Kroks att foppatoffeln har en annan effekt under tentaskrivandet:

– Ja, när studenter som sitter och tänker ut sitt svar finns det risk för att de gnider med foppatofflorna vilket skapar ett fasligt oväsen, och så kan vi ju inte ha det, säger Ulla Kroks.

För att praktiskt införa reglerna väntar under april månad därför en skokontroll av samtliga studenter som skriver digital salstenta, något som Ulla Kroks inte tror kommer ta särskilt mycket tid i anspråk:

– Vi har genomfört en särskild workshop med våra tentavakter som står redo för att undersöka skorna. Vi hoppas inte det blir en fors av studenter som går emot detta nu, avslutar Ulla Kroks.

April, april! Denna artikel är ett aprilskämt från Karlstads studenttidning 1 april 2019.

Toppnyheter