×

Campus

Nytt projekt ska kartlägga studenters förutsättningar

Foto: Pressbild
Genom ett nytt projekt ska Karlstads universitet utveckla digitala verktyg som hjälper studenter att genomföra sin utbildning.

I projektet Rethink:Kau följs olika studentgrupper för att kartlägga studenternas upplevelser i vardagen. Syftet med projektet är att alla studenter ska ha samma möjlighet att lyckas med sina studier.

– I projektet följer vi studenter vars föräldrar har låg utbildningsbakgrund, som identifierar sig med det kön som är underrepresenterat i utbildningen, har utländsk bakgrund eller en funktionsnedsättning, säger Claes Asker, projektledare.

Projektet följer en metod som kallas ”Följ-en-metoden” som använts tidigare i liknande kartläggningar. Genom kartläggningen ska projektgruppen identifiera hinder och utveckla lösningar som senare testas i verkliga situationer.

– Verktygen tas fram både av Karlstads universitet själva och i samarbete med företag som levererar digitala lösningar inom utbildningsområdet. När vi har ett verktyg testar vi det i studenternas undervisning och om det finns behov så utvecklar vi verktyget ytterligare. Allt för att möta studenternas behov på bästa sätt, säger Claes Asker

Det nya projektet pågår mellan hösten 2018 till och med augusti 2020 och finansieras genom Innovationsmyndigheten Vinnova och Karlstads universitet.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter