Ökad avhopp på Karlstads universitet - Karlstads studenttidning
×

Campus

Ökad avhopp på Karlstads universitet

Foto: Marwa Ali

Antalet studenter som hoppar av sina utbildningar på Karlstads universitet har ökat jämfört med i fjol. Under höstterminens första veckor hoppade 424 studenter av en kurs medan 43 hoppade av ett program. Hösten 2019 var det 209 studenter som hoppade av kurser medan 20 hoppade av ett program. Sifforna som jämförs indikerar på en ökning om hela 104 procent.


Under våren beslutade regeringen sig för att öka utbildningsplatserna på alla högskolor och universitet då det fanns ett ökat intresse för högre utbildning. Söktrycket på Karlstads universitet inför hösten ökade markant. Förstahandsansökningarna ökade med 23 procent jämfört med 2019. I år antogs 13 373 studenter till Karlstads universitet mot 11 492 i fjol. Det innebär en ökning om 16 procent. Men ökningen av antalet avhopp motsvaras inte av det ökade antalet antagna studenter. SVT intervjuar Helena Pallin som är chef för avdelningen för centrala stödfunktioner på Karlstads universitet om vad avhoppen kan bero på. 

– Jag tror att det här är kopplat till situationen i övrigt i samhället och att vi inte behöver oroa oss för det här. Men det är klart skulle det se ut så här flera terminer i följd så behöver man nog fundera lite över det, säger Helena Pallin.

När Covid-19 bröt ut i mars beslutade regeringen sig för att tillföra 944 miljoner kronor år 2020 till högre utbildning för att högskolor och universitet skulle kunna utöka antalet platser. Covid-19s effekter på arbetsmarknaden är en stor anledning till varför många fler valde att söka till högre utbildningar. Det finns goda skäl att tro att de ökade avhoppen beror på att många tagit ett framhastat beslut till följd av att antalet arbetslösa ökade i spåren av coronaviruset. 

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter