×

Campus

Psykologmottagningen firar ett år – siktar framåt

Matilda Nyström, Lars Jansson och Sara Ehnroth studerar på psykologprogrammet och praktiserar på mottagningen på universitetet. Foto: Karin Eriksson

Vid alla universitet med psykologutbildning finns även en psykologmottagning, och Karlstads universitet är inget undantag.

I år firar universitetets egen mottagning ett år och nu siktar man vidare på att nå ut bredare med verksamheten.

KBT och PDT

KBT

Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

PDT

Psykodynamisk psykoerapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem.

Källa: Socialstyrelsen

I september förra året öppnade Karlstads universitets egen psykologmottagning som en del av psykologprogrammet och psykologiämnet, där mottagningens terapeuter är studenter som är i slutet av sin utbildning till psykologer och som arbetar under professionell handling.

– Den nya psykologmottagningen på Karlstads universitet är en fantastisk möjlighet för allmänheten att få ta del av kostnadsfri psykologisk behandling i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, i direkt anslutning till akademien, sa Daniel Wallsten, legitimerad psykolog och doktorand vid ämnet psykologi, då.

Väntrummet på mottagningen där de röda lamporna lyser upptaget utanför dörrarna in till besöksrummen. Foto: Karin Eriksson.

Ingår i utbildningen

Studenten Lars Jansson möter upp vid mottagningens entré på våning tre i hus 5B. Ett ljus väntrum med grönt tema välkomnar alla som besöker mottagningen och sprider ett lugn. Röda lampor lyser upp utanför dörrarna till de olika besöksrummen och patienterna väntar i soffan och fåtöljerna med varsin tidning.

Höstterminen 2015 startade psykologprogrammet på Karlstads universitet och den första kullen är nu inne på sin nionde termin på det tio terminer långa programmet.

– Praktik på mottagningen ingår som en del i utbildningen från termin sju till och med termin nio, där de studenter som läser termin sju och nio praktiserar under höstterminen och de som läser termin åtta under vårterminen, berättar Lars Jansson som förutom att studera till psykolog jobbar deltid som administratör på mottagningen.

Personer som är intresserade av att besöka mottagningen för att få hjälp med olika måttliga svårigheter ansöker via universitets hemsida, och därefter kopplas patienterna ihop med studenterna.

– Många patienter som söker lider av stress, nedstämdhet, ångest eller prestationskrav. Vi behandlar även fobier, såsom rädsla för spindlar och trånga utrymmen. Efter inskickad intresseanmälan kan det dröja allt från några dagar till ett par veckor innan personen kontaktas igen för en telefonintervju, beroende på när under terminen anmälan har kommit in, säger Lars Jansson.

Olika former av terapi

Efter telefonintervjun bedöms de olika ärendena efter svårighetsgrad, för att säkerställa att patienterna får rätt hjälp. Om ärendet har högre svårighetsgrad hänvisas patienten vidare till psykiatrin. Innan patienten ställs på väntelistan och behandlingen påbörjas bedöms även vilken form av behandling som ska utföras.

– Vi utför både kognitiv beteendeterapi, KBT, och psykodynamisk terapi, PDT, här på mottagningen. De kan liknas vid en brand i ett hus där branden får stå för den psykiska ohälsan, där handlar KBT om att släcka branden här och nu medan PDT snarare inriktar sig på att ta reda på vad det var som startade branden, förklarar Lars Jansson.

Varje student får en tilldelad patient per termin beroende på vald fördjupning i behandlingsmetod samt en utbildad och extern psykoterapeut som handledare i samarbete med Region Värmland.

Ett av behandlingsrummen på mottagningen. Foto: Karin Eriksson.

Terapisamtalen spelas in för att de senare ska kunna diskuteras med handledaren. Alla på mottagningen har tystnadsplikt och följer reglerna enligt Hälso- och sjukvårdslagarna, men till skillnad från andra mottagningar är behandlingen helt gratis och har kortare vårdköer.

Hittills i höst har mottagningen fått in över 100 intresseanmälningar, vilka senare har gått igenom processen och sedan fördelats på de 55 studenterna som praktiserar på mottagningen under årets hösttermin.

Responsen för den nya mottagningen har varit positiv under verksamhetens första år menar Lars Jansson, och nu pågår ett arbete för att utvärdera verksamheten.

– Vi arbetar just nu med en utvärdering som inte är klar. Min generella bild är att våra patienter mår bättre efter avslutad terapi och att studenterna på programmet är nöjda med praktiken.

En av de största utmaningarna under året har varit att nå ut till studenter och andra att verksamheten är öppen, där Lars Jansson tror att många inte känner till verksamheten.

– Jag tror att många kan ha missat att vi har vår mottagning och att alla är välkomna att söka sig till oss. Oavsett om de som söker studerar på universitetet, jobbar här eller inte har någon koppling hit alls. Vi bearbetar varenda intresseanmälan som kommer in, så om man behöver hjälp så rekommenderar jag att ge Karlstads universitets psykologmottagning en chans.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter