×

Campus

Restriktioner på Karlstads universitet

Foto: Unsplash

Till och med 31 januari kommer viss distansundervisning ske, universitetet kommer att följa regeringens och folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer när det kommer till covid-19.

Vissa delar av undervisningen kommer att ske på distans, detta för att minska smittspridningen. Undervisning med ett större antal deltagare än 50 personer kommer att ske på distans. När det kommer till redan inplanerad salstentamen kommer denna fortfarande att genomföras, då med de tidigare befintliga åtgärder som finns för att minska smittspridningen. Övriga examinationer så som seminarium och laborationer med fler än 50 deltagare, kommer det att genomföras en riskbedömning av säkerhetschef innan.

För att minska spridningen av covid-19 ska man följa de allmänna råd som folkhälsomyndigheten ger

– Fortsätt att tvätta händerna noga

– Stanna hemma vid symtom

– Ovaccinerade bör fortsätta att hålla avstånd och undvika folksamlingar. De bör även undvika att ha nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Råden gäller inte för personer under 18 år eller som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig. 

Vill du veta mer om restriktionerna samt hur du som student ska anmäla ifall du blivit exponeras för coronaviruset kan du hitta det på KAU:s hemsida: https://www.kau.se/om-universitetet/om-karlstads-universitet/fakta-om-universitetet/information-med-anledning-av

Källa: Karlstads universitet

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter