×

Campus

Stort tryck på Zoom när universitetet gick över till distansundervisning

Foto: Unsplash

Övergången till distansundervisning gav ett rejält uppsving i användningen av videokonferensverktyget Zoom.

På Karlstads universitet ökade antal möten med den populära tjänsten med över 10 000 möten under april månad.

– Det exploderade verkligen! säger Julia Nyberg på universitetets it-avdelning.

Statistik: Zoom

Antal möten i februari 2020: 1 711
Antal möten i mars 2020: 9 425
Antal möten i april 2020: 19 072

Antal deltagare på möten i februari 2020: 11 885
Antal deltagare på möten i mars 2020: 78 903
Antal deltagare på möten i april 2020: 143 585

Källa: Karlstads universitet

Den 18 mars gick landets högskolor, universitet och gymnasieskolor över till distansundervisning efter att regeringen uppmanat till detta för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset.

Övergången från campusbaserad undervisning till distansundervisning kom att bli högst påtaglig för universitetets it-avdelning, där man ansvarar både för av-utrustning i föreläsningssalar och för digitala verktyg som Zoom.

– Vi började känna av konsekvenserna av corona på allvar i månadsskiftet februari mars. En av de första stora omställningarna för oss som jobbar med teknik i salar och med videoverktygen var att plötsligt möjliggöra för deltagande via Zoom på konferensen ”Digital Nightmare” som gick av stapeln fredagen den 13 mars, vilket ju var en passande titel och datum. Sedan dess har det rullat på med den ena omställningen efter den andra, berättar Julia Nyberg, it-tekniker på Karlstads universitet.

Och när så beslutet om distansundervisning kom användningen av Zoom att skjuta i höjden. I februari anordnades 1 711 möten i verktyget vid Karlstads universitet, en siffra som i mars uppgick till 9 425 möten. En månad senare, i mars, ökade siffran än mer, till 19 072 möten.

– Siffrorna gäller för Zoom-instansen vid Karlstads universitet, och siffrorna talar ju ett tydligt språk, säger Julia Nyberg.

Vad har ni fått för frågor om Zoom?
– En sak som har varit på tapeten i olika medier under våren är frågan om hur säkert Zoom verkligen är. Man har pratat väldigt mycket om intrång i möten och om var allt data lagras. Den instans av Zoom som vår leverantör, Sunet, tillhandahåller till oss och alla nordiska lärosäten är inte påverkad av de säkerhetsbrister som har upptäckts runt om i världen, säger Julia Nyberg.

Och fortsätter:

– Att vi också använder oss av inloggning via KauID stärker säkerheten ytterligare. I den senaste versionen av Zoom har ett nytt verktyg dykt upp där man snabbt kan göra säkerhetsinställningar för mötet vilket gör det enklare att hantera objudna gäster i ett möte. Alla bör också tänka på att inte sprida möteslänkar i sociala medier.

Vad har ni för tips till studenter som använder Zoom?
– Vi vill gärna trycka på att alla studenter laddar ner klienten för PC eller Mac, och att de loggar in med KauID genom alterantivet ”Login with SSO”. Anledningen är att man lättare ska se vilka som deltar och att man får bästa möjliga funktionalitet i mötena då. Till exempel kan det vara svårt att använda grupprumsfunktionen om man har deltagare som anslutit via webbläsare.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter