×

Campus

Student smittades av coronaviruset under praktik

Foto: Denny Jansson

Sjuksköterskestudenten genomförde sin period av verksamhetsförlagd utbildning på Centralsjukhuset i Karlstad.

Där vårdade studenten patienter smittade av coronaviruset – och smittades själv av viruset.

Nu har händelsen anmälts till Arbetsmiljöverket.

Flera studenter som läser sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet har under våren genomfört verksamhetsförlagd utbildning, VFU, vid Centralsjukhuset i Karlstad. Under VFU-perioden har man varit noggrann med att studenterna inte ska komma i kontakt med patienter som smittats av coronaviruset.

I slutet av maj fick universitetet dock besked om att två av de studenter som genomfört VFU på CSK under våren vårdat en patient som visat sig bära på smittan. Ett par dagar senare utvecklade en av studenterna symptom på covid-19 och studenten testades, ett test som visade att studenten smittats av coronaviruset.

Nu har händelsen anmälts till Arbetsmiljöverket, något som Nya Wermlands-Tidningen var först att rapportera om.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter