×

Campus

Studenter stängs av efter otillåtet samarbete

Foto: Denny Jansson
Två studenter vid Karlstads universitet stängs av efter att ha samarbetat under arbetet med en hemtentamen. Det har universitetets disciplinnämnd beslutat.

Under sin utredning fann disciplinnämnden att likheterna mellan de två studenternas svar på en hemtentamen i en distanskurs var högst markanta.

I det aktuella fallet har det framgått av tentamen att den ska genomföras individuellt, varför disciplinnämnden nu anser att de två studenterna medvetet försökt att vilseleda vid examination.

De två studenterna stängs därför av från Karlstads universitets verksamhet i sex veckor.

2019-03-18: Artikeln har tillfogats en rättelse.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter