×

Campus

”Teori och verklighet är två olika saker”

Sektionsrådet på Handelshögskolan våren 2019: Gabrielle Byberg, Gustaf Brandorf, Sandra Silander, Marianne Widström (Grant Thorntorn), Adrian Hytter, Oskar Lysér, Marie-Therese Christiansson (proprefekt) och Anna Marble. Charlotta Nilsson från SBAB saknas på bilden. Foto: Karlstads universitet

För Värmlands företag har Handelshögskolan vid Karlstads universitet stor betydelse och efter tio år har ett gediget samarbete växt fram mellan parterna.

– Det ligger i vår roll att samarbeta med det omgivande samhället, säger Olle Sonesson, lektor i företagsekonomi.

Genom bland annat handelsfrukostar med gästföreläsare, praktikplatser och examensarbeten med skarpa case från arbetsgivare får studenterna på Handelshögskolan skapa sig en uppfattning om hur det är i arbetslivet.

– På handelsluncherna kan studenterna få en inblick hur det är att ute i arbetslivet, men också skapa nätverk vilket underlättar för dem som tar examen och gör det lättare att få jobb. Det ligger i vår roll att samarbeta med det omgivande samhället, säger Olle Sonesson.

Grant Thornton är en konsultbyrå som arbetar med revision, redovisning, ekonomisk rådgivning gentemot företag. De är bara ett av alla företag som samarbetar med Handelshögskolan.

Marianne Widström är redovisningskonsult på Grant Thornton men sitter också i Handelshögskolans styrelse sedan starten för tio år sedan. Hon beskriver samarbetet från tre perspektiv:

– Vi har jättemycket samarbete med Handelshögskolan. Men det är främst ur tre perspektiv; att fronta oss som en attraktiv arbetsgivare till framtida medarbetare, varumärkesbyggande för potentiella kunder och att hålla sig ajour med vad framtida medarbetare och kunder tycker är viktigt. Både nu och inför framtiden, säger hon.

Även Olle Sonesson ser samarbetet med företag som positivt.

– Det betyder mycket tycker jag. Vi försöker skapa arenor där våra studenter får möta sina blivande arbetsgivare. Det är ju till nytta både för studenter som vill ha arbetsgivare och för arbetsgivare som vill ha arbetstagare, säger han.

Har följt utvecklingen

Genom att sitta med i styrelsen menar Marianne Widström att hon haft möjlighet att följa Handelshögskolans utveckling.

– Jag har varit med sedan start och sett den utveckling som har skett. Från att mest informera till att i dag vara mer som ett bollplank. Ett utbyte som gör att utvecklingen går snabbare och blir mer anpassad för näringslivet.

Enligt Marianne Widström är det viktigt för studenterna att kunna skilja på teori och praktik.

– Genom styrelsen försöker vi bidra genom att få in så mycket verklighetsanpassning som möjligt. Teori och verklighet är två olika saker och det är viktigt att få med sig tidigt, säger hon.

På Grant Thornton är många medarbetare före detta studenter på Karlstads universitet.

– Det är jättemånga som jobbar hos oss. Inte bara i Karlstad utan de är utspridda i hela landet.

Vad är det för egenskaper ni söker hos studenterna?
– Naturligtvis att man har den kompetens som krävs. Vi jobbar med auktoriseringstitlar som revisorer, konsulter och så vidare. Det är grundstenen. Men det är långt ifrån det viktigaste, som är personligheten. Man måste ha en bra förmåga att kunna kommunicera, skriftligt och verbalt och ha det sociala. Man ska vara lite som en kunskapskälla, lite som en säljare och lite som en psykolog.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter