×

Campus

Undersökning ska ge bättre internet på universitetet

Responsmätare på plan 2 i biblioteket. Foto: Denny Jansson
Sedan förra veckan finns digitala responsmätare där du som student kan svara på vad du tycker om wifi-uppkopplingen i universitetsbiblioteket. Undersökningen genomförs av universitets IT-avdelning och syftar till att få en bild av hur studenter upplever uppkopplingen.

Målet med undersökningen är att saml in information direkt från studenterna och att se på vilka platser som flest studenter upplever att det är problem med uppkopplingen.

– Undersökningen genomförs för att få ett så bra underlag som möjligt för att veta hur studenterna upplever att nätverket fungerar. Detta för att vi hela tiden ska kunna bygga ut och förbättra på rätt ställen, berättar Mats Möller, IT-chef på Karlstads universitet.

I dagsläget har man möjlighet att se hur nätet mår rent tekniskt, men inte eventuella kapacitetsbrister eller liknande. Genom undersökningen hoppas IT-avdelningen komma åt de gånger där studenter upplever att nätet plötsligt slutar fungera.

– Kapacitetsbrister eller problem med uppkopplingar kan till exempel inträffa vid speciella tidpunkter när det finns stora behov inom en liten yta. Vi bygger kontinuerligt ut nätet utifrån det ständigt ökande behovet, inte minst eftersom vi alla använder fler och fler uppkopplade enheter såsom telefoner, surfplattor och datorer och vi använder mer och mer strömmande medietjänster som kräver mer data.

Men även om undersökningen inleds med att undersöka nätuppkoppling och nätverkskvalité på just universitetsbiblioteket menar Mats Möller att det inte är några särskilda problem i just biblioteket.

– Nej, det finns inga särskilda problem med just biblioteket som vi bedömer det. Däremot så är det där det samlas flest studenter med stora nätbehov varför det är oftast där som det kan uppstå problem med kapaciteten eller med uppkopplingen.

I biblioteket finns även möjlighet att ta kontakt med personal på plats som kan hjälpa till att avgöra om orsaken till sådana problem är i själva nätverket eller om det är problem med utrustningen som försöker ansluta till nätverket.

– Det område vi oftast ser problem med är konton som inte fungerar eller fel inställningar på de enheter studenter försöker koppla upp. Där kan studentsupporten hjälpa till att ställa rätt inställningarna.

Under det senaste året har man enligt Möller arbetat med att bygga ut nätverken för att ge bättre täckning och öka kapaciteten eftersom det tidigare varit problem med just dessa områden.

– Vi hoppas att de problem som funnits tidigare nu ska vara bortbyggda. Men, detta är ju något som undersökningen kan ge en fingervisning om.

Förutom undersökningen finns personal som går runt på universitetsområdet och gör mätningar.

– Allt för att vi ska få ett så komplett underlag som möjligt för kommande satsningar på ett ännu bättre fungerande nät.

Om man som student upplever tekniska problem med nätverken, hur kan man göra då?
– Det första vi brukar rekommendera är att man stänger av enhetens nätverksuppkoppling och sedan startar den igen. Fortsätter problemen rekommenderar vi en omstart av enheten. Hjälper inte detta är man välkommen att vända sig till studentsupporten så vi kan skapa ett felsökningsärende.

I början av nästa år sker stora förändringar när nätverket som idag kallas ”KAU-STUDENT” kommer att avvecklas till förmån för nätverket genom eduroam, som går att använda på de flesta universitet runt om i landet samt även på flygplatser och järnvägsstationer.

– Målsättningen är att alla studenter alltid ska ha tillgång till ett helt problemfritt nät, avslutar Mats Möller.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter