×

Campus

Universitetets utveckling fram till 2040: ”Hållbarhet som ledstjärna”

Foto: Skiss: Tengbom

Uteklassrum, parkering för foodtrucks och trädgård på taket. I det nya visionsdokumentet för universitetets ute- och innemiljö är fokus på en hållbar utveckling av campus fram till år 2040.

Karlstads universitet tillsammans med Akademiska Hus publicerade under tisdagen visionen om universitetets utveckling fram till år 2040. Man vill skapa ännu bättre förutsättningar för föreningsliv, kultur, service, bostäder och att stärka kommunikationen till och från campus.

– Konkurrensen mellan universiteten har ökat och för Karlstads universitet är en viktig del i varumärket den fysiska miljön på våra campus, säger Olle Lilliestierna, campuschef på Karlstads universitet. Arkitektur, inredning, funktioner och utemiljö måste hänga ihop och skapa en helhet för att vara attraktiv och konkurrenskraftig. Närheten till natur och kultur ska också synas tydligt på campusområdena.

Campusplanen är bland annat skapad tillsammans med referensgrupper som kommit fram till Campus Karlstads viktigaste behov. Här ser man bland annat behovet av att utveckla utemiljöerna så att de går att använda som grupprum eller lärosalar. Även möjliggöra för mindre företag att vilja och kunna etablera sig i området. Man menar också att man behöver skapa möjligheter för möten mellan människor genom aktiviteter såsom ”Universeum”, bio och matställen.

– Med den nya campusplanen för Karlstads universitet visar vi vår gemensamma ambition för universitetsområdet och hur vi tillsammans ska skapa ett än mer attraktivt campus som lever i symbios med sitt närområde. För att göra det med hållbarhet som ledstjärna handlar det främst om att uppgradera och omarbeta de byggnader som finns snarare än att bygga nytt, säger Pontus Isaksson, fastighetsområdeschef på Akademiska Hus.

Campusplan – ett riktmärke
En campusplan är ett strategiskt dokument som fungerar som ett riktmärke för utvecklingen av universitetets fysiska miljöer. Förslagen är inte beslutade utan fungerar som underlag till framtida beslut för att underlätta en strategisk och hållbar utveckling av den fysiska miljön i enlighet med lärosätets vision och mål för verksamheten. Målsättningen är att visa hur den fysiska miljön vid Karlstads universitet kan utvecklas till att stärka lärosätets verksamhet på bästa sätt. Campusplanen är resultatet av en gemensam arbetsprocess mellan Karlstads universitet och Akademiska Hus.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter