×

Campus

”Vad kan man göra om en lärare ignorerar mail om mina studier?”

Foto: Arkivfoto Karlstad Studentkår
I varje nummer av Karlstads studenttidning svarar Karlstad studentkår på studenters studierelaterade frågor.

Hur länge ska det dröja innan betyget på min tenta publiceras?

Studentombud Juval Pruitt svarar:

– Du har rätt att få ditt examinationsresultat meddelat inom femton arbetsdagar. Resultatet ska rapporteras in i Ladok senast fem arbetsdagar efter fattat betygsbeslut.

Hur kommer Karlstad Studentkår under det nya året arbeta för att främja studenternas röster ännu mer?

Ordförande Daniel Frisén svarar:

– Karlstad Studentkår kommer under året jobba med att göra studenternas röst hörd. Vi kommer delta i möten över hela universitetet och lyfta studentperspektivet, vi kommer också att lansera en kampanj med fem krav för en bättre studentstad. Karlstad Studentkår är där för studenterna.

Vad kan man göra om en lärare ignorerar mail angående mina studier?

Studentombud Juval Pruitt svarar:

– Universitetet är en myndighet och har en serviceskyldighet som framgår av förvaltningslagen 4-5 §§. Den innebär att myndigheten är skyldig att svara på frågor så snart som möjligt. Om en lärare inte svarar kan du kontakta studierektor i frågan.

Vilka studiesociala aktiviteter anordnar Karlstad Studentkår under våren?

Vice ordförande med studiesocialt ansvar Tobias Svensson svarar:

– I början av februari var det nystartsfesten på Nöjesfabriken och i slutet av månaden är det fest på Kårhuset för att fira studenternas engagemang under musikhjälpen. Under våren kommer det även att arrangeras en föreningsmässa och en killkväll. Killkvällen är en pubkväll med syfte att diskutera machokulturen och psykisk ohälsa bland män. Håll utkik i studentkårens sociala kanaler för mer information framöver.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter