×

Campus

Varierande undervisningsformer i höst

Foto: Pixabay

Höstterminen på Karlstads universitet har nu kommit igång och bjuder på nya variationer gällande undervisning och examinationer. Nya regler och förhållningssätt har tagits fram för att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På Universitetets intranät beskrivs det nya arbetssättet som en del i universitetets arbete till att minska smittspridningen av Covid-19 och hålla undervisningen både tillgänglig och säker för såväl lärare, forskare, studenter och övrig personal på skolan. 

Undervisning på campus 
Universitetets rektor Johan Sterte fattade beslutet att utbildningar ska fortsätta genomföras på distans, men att vissa studenter av särskilda skäl får studera på campus. De som under hösten kommer att prioriteras är de som börjar ett program på grundnivå samt internationella studenter. Även moment som anses extra viktigt för studentens utveckling kommer att genomföras på plats. Dessa moment kan vara diskussionsforum eller tentamina som inte har möjlighet att genomföras på ett likvärdigt vis online. 

Nya regler för tentamen
De som skriver tentamen på plats kommer att få en ny upplevelse. Salarna har nämligen möblerats om och nya regler, såsom att lokalen öppnas extra tidigt, har tagits fram för att minska köer in och ut ur salarna. Skolan följer även Folkhälsomyndighetens rekommendationer om sammankomster, därför kommer grupper om mer än 50 personer att delas upp i flera olika salar. 

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter