×

Campus

Vill ha förvaringsskåp på universitetet

Foto: Unsplash
I en motion till Karlstad Studentkårs fullmäktige föreslås att det ska finnas skåp runt om på universitetet som studenter kan använda avlastande för att bland annat förvara böcker under natten.

Motionsförfattaren skriver i motionen, som har lämnats in till studentkårens fullmäktige, att förvaringsskåp i anslutning till universitetsbiblioteket skulle underlätta vardagen för många studenter. Genom att placera förvaringsskåp vid universitetsbiblioteket menar motionsförfattaren att studenter inte skulle behöva transportera böcker till och från universitetet varje dag, något som skulle minska slitaget på böckerna.

Kårstyrelsen, som har behandlat motionen, menar att man delar motionsförfattarens problembild, men anger i sitt svar på motionen att ett vidare arbete bör föregås av en utredning för att se över vilka former för påverkansarbete som finns. Detta särskilt eftersom motionsförfattaren pekat ut en placering av förvaringsskåpen till universitetsbiblioteket.

Studentkårens fullmäktige, som behandlade motionen under onsdagskvällens sammanträde, föreslogs av kårstyrelsen att anse motionen för besvarad. Kårfullmäktige valde dock att gå emot styrelsens linje och beslutade att utreda möjligheten att bedriva påverkansarbete gentemot universitetet för att placera förvaringsskåp i anslutning till universitetsbiblioteket.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter