×

Campus

Vill stärka samhörigheten med Ingesund

Foto: Denny Jansson

I en motion till Karlstad Studentkår föreslås att samarbetet och samhörigheten mellan campus Karlstad och Musikhögskolan Ingesund ska stärkas, bland annat i form av en ny handlingsplan.

Nu ska motionen behandlas av kårstyrelsen.

Motionsförfattaren skriver i motionen, som har lämnats in till studentkårens styrelse, att det geografiska avståndet mellan universitetets campus på Kronoparken i Karlstad och musikhögskolan i Arvika är en utmaning för att få till långsiktiga och meningsfulla samarbeten.

I sin motion efterlyser motionsförfattaren ett långsiktigt arbete där studentkåren tar fram riktlinjer för hur ett samarbete mellan Karlstad Studentkår och studenterna på Musikhögskolan Ingesund kan ta form.

Motionen ska nu behandlas av studentkårens styrelse för att senare överlämnas till kårfullmäktige som tar slutligt besked i frågan.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter