×

Ingesund

Karlstads universitet och Musikhögskolan Ingesund: Lika men ändå olika!

Foto: Karlstads universitet

Musikhögskolan Ingesund är en del av Karlstads universitet, men trots det har studenter på respektive lärosäte dålig koll på varandra. Därför har vi sammanställt relevant information om de båda, som beskriver lärosätenas likheter och skillnader!

Musikhögskolan Ingesund grundades 1923 och har sedan dess genomgått flera ledningsskiften innan 2002. Då blev den en del av Karlstads universitet. Skolorna hör även ihop på fler sätt än detta. Karlstads studentkår omfattar nämligen båda skolorna, och därav hör de även ihop mer studentmässigt än vad många tror. Här kommer därför en jämförelse mellan dessa två, för er som vill ha bättre koll!

Var ligger lärosätena?

Karlstads universitet ligger beläget drygt 5 kilometer från Karlstads centrum, i stadsdelen Kronoparken. Universitetet består av närmare 15 byggnader som på något sätt är anslutna till varandra. Karlstad kommun har ca 96 000 invånare.

Musikhögskolan Ingesund ligger drygt 5 kilometer utanför Arvika centrum, på sundet Ingesund. Arvika är en tätort ca 8 mil nordväst om Karlstad, med en befolkning på ca 26 000 i kommunen.. Arvika ligger ca 4 mil från norska gränsen och  sträcker sig runt en vik som heter Kyrkviken. Längst ute på det östra sundet ligger Ingesund. 

Båda lärosätena ligger i Värmland, och ungefär lika långt ifrån respektive centrum. 

Flygfoto, Karlstads universitet till vänster och Musikhögskolan Ingesund till höger

Antal studerande?

På Karlstads universitet studerar ca 19 000 studenter totalt. Inräknat är då distansstudenter och studenter med pausad utbildning. 

Ingesund har närmare 320 studenter, alla på plats. 

Hur många program finns det?

Karlstads universitet har totalt ca 70 program inom många olika områden.

Musikhögskolan Ingesund har 4st program, alla musikinriktade. 

”Ägget” på KAU och stora konsertsalen på MHI

Var bor studenterna?

I Karlstad bor majoriteten av studenterna på området “Campus”, någon kilometer ifrån universitetet. Där bor enbart studenter. Många bor även precis vid universitetet, i området Kronoparken och även inne i Karlstads centrum. 

I Arvika finns det inga specifika studentlägenheter men många av de studerande bor i området Dottevik som ligger i utkanten av Arvika, närmare Ingesund. En hel del bor även inne i centrala Arvika.

Hur ser upplägget ut med studentföreningar?

Karlstad Studentkår är en övergripande förening som representerar både MHI och KAU. På Karlstad universitet finns det 19 programföreningar samt ett 20-tal intresseföreningar. Ingesund Musikhögskola har en studentsektion, SMISK, där alla aktiviteter hålls genom. I Karlstad drivs två studentpubar, och på Ingesund finns det en pubverksamhet. 

Hur tar man sig mellan Karlstad och Arvika?

Antingen via landsbygdstrafik, länståg eller bil!

Biblioteket på KAU och lilla konsertsalen på MHI

Sammanfattningsvis kan man därav konstatera att Musikhögskolan Ingesund och Karlstad universitet har flera saker gemensamt. Många kreativa projekt, studentaktiviteter och studiemöjligheter omfattar dem båda! KAU och MHI är samma, bara att de ligger på olika platser och i olika omfattning! Inte svårare än så!

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter