×

Nyheter

Blockerad räddningsväg på Campus oroar studenter

Staketen som satts upp på räddningsvägarna har i veckan oroat studenter som bor på Campus. Foto: Läsarbild

Staket som till synes blockerar räddningsvägarna mellan de nybyggda fastigheterna på Höstgatan har i veckan oroat flera av de boende på Campus.

Efter att ha kontrollerat de aktuella räddningsvägarna ger räddningstjänsten nu lugnande besked.

”Får ej blockeras” står det på skyltarna som sitter uppsatta intill räddningsvägarna mellan de grå fastigheterna och de nybyggda husen intill rondellen på Höstgatan i den norra delen av Campusområdet.

I veckan uppdagades att räddningsvägarna dock har stängts av sedan staket satts upp som blockerar infarten till dessa – något som har gjort flera av de studenterna i området oroliga, och som därför tagit kontakt med Karlstads studenttidning.

Ola Åkesson, avdelningschef på räddningstjänsten i Karlstadsregionen, kan efter att ha sett bilder på de blockerade räddningsvägarna ge lugnande besked i frågan.

– Staketen är av ett sådant slag att de kan flyttas om räddningstjänsten behöver åka in där. Räddningsvägar kan ha både bommar och staket, men måste då ha speciella lås som vi kan öppna med en så kallad brandkårsnyckel som vi alltid har med oss, säger han.

Att bilar parkerar framför räddningsvägarna bekymrar Ola Åkesson, avdelningschef på räddningstjänsten i Karlstadregionen. Foto: Läsarbild

Även om staketen på räddningsvägarna på Campus inte oroar Ola Åkesson finns det dock något annat som bekymrar honom, och som han menar utgör ett desto större hinder i fallet på Campus.

– Det som bekymrar mig i det här fallet är inte staketen utan att det står bilar parkerade i vägen som blockerar infarten till räddningsvägarna. Det är betydligt svårare att flytta på en bil än på ett staket.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter