×

Nyheter

CSN ger råd om skulder i stor kampanj

Många studenter som tagit lån från CSN, Centrala studiestödsnämnden, har skulder hos Kronofogden - ibland helt i onödan. Därför satsar nu CSN på en kampanj för att informera om möjligheten att skjuta på återbetalning av studielånet.

I veckan släppte CSN en film på sociala medier för att avdramatisera kontakt med myndigheten. I filmen informerar myndigheten om att man kan vara berättigad till nedsättning av återbetalning av studieskulder. Bakgrunden är att fyra av tio studenter med studielånsskulder hos Kronofogden haft rätt till nedsättning men inte ansökt om det.

Maria Edström, kontorschef vid CSN, menar att det är ett problem att få känner till de trygghetsregler som finns i studiemedelssystemet:

– Många tror att det blir värre om man kontaktar oss, men så är det inte. Vi ser att det finns så pass många som hade haft rätt till nedsättning om de hade kontaktat oss så det finns det saker att göra här. Det ska inte handla om att man inte vet om sina rättigheter som gör att man hamnar i en sådan situation, säger Maria Edström.

CSN är den organisation i Sverige med flest kunder med betalningsproblem hos Kronofogdemyndigheten, även om siffran minskat något de senaste åren.

–Vi har väldigt många kunder. I dagsläget har vi omkring 1,4 miljoner kunder som som ska betala tillbaka sitt studielån. Att en del av våra kunder hamnar hos Kronofogden är därför inte så konstigt.

En annan faktor som Edström menar är viktig är att studiestödet är ett generöst lån som man kan ta utan kreditprövning eller inkomster.

– Det är ju också själva syftet med studiestödet, att det ska göra att grupper från hela samhället kan studera.

Därför satsar nu myndigheten i en informationskampanj som ska öka kännedomen att man kan vara berättigad till nedsättning i återbetalningsplanen eller uppehåll under vissa perioder. I förlängningen syftar kampanjen att minska antalet kunder som hamnar hos Kronofogden helt i onödan.

– CSN jobbar utifrån systemsyn och efter att uppnå effekter. Ett av CSN:s viktigaste uppdrag är att se till att studielånen betalas tillbaka till staten. Det är en trovärdighetsfråga för hela studiestödsystemet – att de pengar som vi betalar ut åter kan användas av nya studerande, säger Maria Edström.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter