×

Nyheter

Därför höjs CSN 2024: ”Spegling av prisläget”

Foto: Canva

Från och med januari 2024 utökas studiemedel med 1 104 kronor.

Även fribeloppet höjs, vilket innebär att man kan tjäna upp till 18 500 kr i månaden utöver studiemedlet. 

– Höjningen beror på att prisbasbeloppet höjs. Studiemedlet är knutet till prisbasbeloppet, därefter justeras studiemedlet och det sker en gång per år, säger CSN:s pressekreterare Stefan Tärnhuvud. 

Varje år räknar Statistiska centralbyrån (SCB) fram ett prisbasbelopp. Det är sedan regeringen som fastställer prisbasbeloppet som SCB har räknat fram. Prisbasbeloppet anpassas efter hur samhällets prisutveckling har sett ut. Prisbasbeloppet används inom flera områden som exempelvis studiemedlet, jobbskatteavdraget och socialförsäkringen. 

Att prisbasbeloppet höjs inför 2024 leder därför till en höjning av fribeloppet. Fribelopp är den summan du får ha som inkomst utöver fullt studiemedel.

Efter årsskiftet får man alltså tjäna 18 500 kronor i månaden innan studiemedlet reduceras. 

”Spegling av prisläget”

CSN:s pressekreterare Stefan Tärnhuvud berättar att höjningen av CSN grundar sig i att prisbasbeloppet ska spegla det allmänna prisläget.

– Det har med den allmänna prisutvecklingen att göra, och för att köpkraften ska vara god. Det sker dock med en viss fördröjning eftersom uppräkningen av prisbasbeloppet sker en gång per år och gäller för kommande år.

Tärnhuvud fortsätter:

– CSN kan höjas på två sätt, genom prisbasbeloppet, och regeringen. Regeringen kan besluta att höja studiemedlet, utöver det årliga prisbasbeloppet.

Hur påverkar det här studielånet på lång sikt? Blir det ett större lån? 

–Ja, eftersom CSN:et ökar, blir också lånet större. Det är dock inte CSN som bestämmer nivån. När man fastställer prisbasbeloppet och räntan är det regeringen som tar besluten.

Blir höjningen av CSN jämn i förhållande till de ökade priserna i övriga samhället? 

– Det är därför studiemedlet är knutet till prisbasbeloppet, det är en spegling av prisläget, så det ska vara jämnt. Dock med en viss fördröjning, eftersom justeringen sker årsvis.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter