×

Nyheter

Datorspel gör ungdomar duktiga på engelska

Foto: Pixabay
Ungdomar som spelar datorspel på fritiden får ett större ordförråd på engelska. De datorspelande ungdomarna blir speciellt duktiga på svåra ord jämfört med jämnåriga som inte spelar. Det visar en ny studie från Karlstads universitet.

Studien genomfördes av Pia Sundqvist, docent i engelska vid Karlstads universitet och Universitetet i Oslo, som är något förvånad över resultatet av studien:

– Tidigare småskaliga studier, inte bara i Skandinavien, visar att de som spelar vanliga, kommersiella dataspel kan fler engelska ord än ungdomar som inte spelar. Detta bekräftas nu, men det kommer fram annat nytt. Studien visar att det faktiskt är speltiden som har störst betydelse för ordförrådet och inte själva typen av spel, samt att ju svårare ord, desto större blir skillnaden i ordkunskap till spelarnas fördel, säger Pia Sundqvist i ett pressmeddelande.

Studien pågick under tre år där 1069 niondeklassare runt om i Sverige deltog. Eleverna genomförde två ordprov på engelska som testade både den produktiva ordkunskapen, att skriva rätt ord på engelska i en given mening, och den receptiva ordkunskapen, att para ihop engelska ord med ord på svenska.

I studien genomfördes samtidigt en undersökning av hur ungdomarna använder engelska utanför skoltid. Resultatet pekar på att ungdomar som är vana datorspelare är mer vana att använda komplicerade engelska ord i skrift.

– Undersökningen av uppsatserna bekräftade resultaten från det större urvalet. Alla som var vana dataspelare var mycket duktiga på att använda avancerade ord i skrift. Även några av icke-spelarna var jätteduktiga, men det gällde bara de som beskrev sig själva som storkonsumenter av engelska på fritiden. De kunde sträcktitta på engelskspråkiga serier och filmer, till exempel.

Pia Sundqvist menar därför att datorspelande är en viktig faktor i ungdomarnas utveckling av engelska utanför skolan.

– Man får engelskan på köpet, så att säga. Men det är uppenbart att det inte är den enda aktiviteten som har betydelse. Allt detta får konsekvenser för undervisningen i skolan eftersom många ungdomar inte alls ser sig som learners, det vill säga som inlärare av engelska, utan som användare av engelska. Engelska är en helt naturlig del av dem själva och deras vardag, säger Pia Sundqvist.

Studien pekar även på att det inte är valet av datorspel som är det viktiga, utan att speltiden är en faktor som har större betydelse för ungdomarnas språkliga utveckling.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter