De kommer att leda studentkåren nästa år

På fredagseftermiddagen samlades det nya kårfullmäktige för att bland annat välja nytt presidium och styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Fredagens kårfullmäktige var det första i ordningen för de ledamöter som valdes in i kårvalet som gick av stapeln i början av april.

Både Sebastian Hardin, Rebecca Hultman och Malin Sannerstedt valdes om på de poster som de innehaft under det innevarande verksamhetsåret; ordförande, studiesocialt ansvarig samt politisk sekreterare. Christoffer Qvist är ny i studentkårens presidium och valdes som ny utbildningspolitiskt ansvarig för det kommande verksamhetsåret.

Sju ledamöter och fyra från presidiet utgör Karlstad Studentkårs styrelse under det kommande verksamhetsåret. Foto: Denny Jansson

Kårstyrelsen kommer under det kommande verksamhetsåret, förutom kvartetten i studentkårens presidium, att bestå av sju ledamöter från de olika listorna i kårfullmäktige. Sebastian Hasselström, Oskar Thorn, Johan Heder, Frida Fredriksson, Cecilia Nielsen, Alexander Paulsson och Sabina Hedhag tar efter halvårsskiftet i sommar plats i den nya kårstyrelsen.

Till kårfullmäktiges ordförande valdes Daniel Frisén, vice ordförande Emma Andersson och Oscar Kamph till sekreterare. Karlstads studenttidnings chefredaktör, Denny Jansson, valdes om för ett tredje år som chefredaktör.

Till auktoriserad revisor valdes Mattias Eriksson samt Andreas Magnusson som suppleant. Till verksamhetsrevisor valdes Joakim Hogen samt Sara Gunnarsson som suppleant.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter