×

Nyheter

Det du kanske inte visste om partierna innan du röstade

Foto: Fialotta Bratt/Valmyndigheten

Idag är äldre oftast tryggare och säkrare med sina val än unga väljare. Lite ingående koll på respektive parti kan i nästkommande val göra den osäkraste till säkrast. I nuläget känner de flesta till valresultatet, men här nedanför radas det upp åtta aktuella punkter som du kanske inte kände till innan du röstade.

Moderaterna (M) – två ideologier
(M) är ett stort parti som består av en liberal sida men även en konservativ sådan. Under årets lopp har partiet pendlat mellan den vänsterborgliga och samhällsbevarande synen. Partiet benämns nu som “Nya moderaterna” vilket knyter an till partiets konservatism som förespråkar om hårdare straff och lägre
invandring. Under f.d. statsminister Reinfeldts tid förde partiet en liberalistisk politik och var även en del av allianspartierna. Möjligen kan väljarnas missnöje i (M) skifte till konservatismen speglas i valresultatet. (M) tappade ganska rejält med röster i årets riksdagsval. Enligt röstsiffror är partiet nu Sveriges tredje största parti.

Sverigedemokraterna (SD) är ett vänster och högerparti
Ända sedan Jimmie Åkesson trädde in riksdagen har han och partiets medlemmar försökt tvätta bort partiets rasiststämpel. De benämner sig själva istället som socialkonservativa. Rent krasst innebär det en blandning av
socialdemokrati och moderat politik. (SD) ser sig själva som ett mångsidigt parti som symboliserar många aspekter i ideologiska grundfrågor. En del tror att det är möjligt att det kan ske ett samarbete mellan (S) och (SD) i framtiden.

På kommunal nivå är Miljöpartiet (MP) ibland ett högerparti
(MP) har sina rötter i frågor som rör klimat- och miljöfrågor som i grunden saknar politisk orientering. Partiet brukar röra sig till håll där de finner bäst samarbeten. På riksnivå i Sverige har partiet rört sig åt vänster hållet medan i andra länder finns det gröna högerpartier. Även i många svenska kommuner som exempelvis Karlstad har miljöpartister suttit ihop och styrt med borgerliga partier.

Socialdemokraterna (S) har varit betydligt större än vad de är idag
(S) har gjort stora vinster som parti under Magdalena Andersson regi. Det tog 20 år för partiet att återigen nå 30 % av rösterna i riksdagsvalet. Visserligen gör det partiet till Sveriges största men på 50- och 70-talet hade paritet närmare 48% av väljarnas röster. Idag speglar siffrorna den återhämtning partiet genomgår efter nedskärningen av röster som skedde efter f.d. Statsminister Olof Palmes död. En del traditionella arbetare som tidigare tillhörde arbetarpartiet har övergått till andra partier av olika anledningar vilket påverkat (S) siffror i riksdagsvalet. Det förs på tal om (S) verkligen är ett arbetarparti idag.

Vänsterpartiet (V) partiet har suttit i riksdagen i 100 år utan regeringsinflytande
(V) har fungerat som stödparti åt många socialdemokratiska minoritetsregeringar men de har aldrig haft partirepresentanter i ministerposter. De flesta partier i vänsterblocket står fast vid att (V) inte har regeringserfarenhet och att det kan vara en av förklaringarna varför de inte släpps fram vid förhandlingsbordet. Andra menar att partiet har en mörk historia då de samarbetat med DDR som gör att det finns en viss stämpel över partiet.

Centerpartiet (C) var i regering med Socialdemokraterna under andra världskriget
(C) satt i koalitionsregering med (S) efter och före kriget. Partierna samarbetade på bra eftersom (C) gick med vinst då de fick (S) stöd att prisreglera jordbruksvaror samtidigt när (S) förslag om arbetsåtgärder stöddes. När (S) sviktade något efter kriget har (C) eller Bondeförbundet samarbetat i en regering. Vi oroliga tider är det alltså inte ovanligt att partier ingår i koalitionsregeringar även om de har olika ideologiska inriktningar.

Kristdemokratin, näst största politiska rörelse i världen
Kristdemokratin är internationellt sett ganska utbrett i världen, framförallt i Europa och Sydamerika. I Europa brukar de kristdemokratiska partierna i regel vara högerorienterade medan de i Sydamerika är mer lutade åt vänster. I Europaparlamentet är partiet det näst största efter Socialdemokraterna.

Liberalernas (L) partiblomma symboliserar rösträtt
Östergötlands landskapsblomma Blåklint symboliserar (L) rötter i röströrelsen som skedde i Östergötland i slutet av 1800-talet. Partiet är en av de första till att motionera om allmän rösträtt för både kvinnor och män.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter